Så långt är det mellan planeterna i vårt solsystem

Vårt solsystem består av åtta planeter som alla kretsar kring vår stora och heta sol. Dessutom finns det här ett antal dvärgplaneter och flera månar som kretsar kring de olika planeterna.
Avståndet mellan planeterna
Esa
Planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Avstånden på bilden är inte skalenliga. Foto: Esa
´
Publicerad
2018-05-22
Uppdaterad
2023-09-08
Dela artikel:

Det är svårt att säga hur långt avståndet är mellan planeterna i vårt solsystem. Det beror dels på att alla planeter hela tiden rör på sig, dels på att de inte ligger i en rak linje ut från solen, plus att omloppsbanorna inte är helt cirkulära. Banorna är i stället elliptiska, där solen inte alltid är i mitten. 

Inom astronomin används längdmåttet astronomisk enhet (astronomical unit), förkortat au, för att mäta avstånd i solsystemet. En astronomisk enhet (1 au) var tidigare lika mycket som medelavståndet mellan solen och jorden. Sedan 2012 är en au preciserat till 149 597 870 700 meter eller knappt 150 miljoner kilometer.

För att inte råka på alltför många matematiska missar brukar avstånden till planeterna rapporteras i medelvärden. På 1700-talet publicerades en studie som presenterade Titius-Bodes lag. Lagen, eller sambandet, visar att planeternas banavstånd i solsystemet ökar geometriskt med en faktor två ut från solen. Det ger följande tabell:

 
Planet Avstånd från solen (au)
Merkurius 0,39
Venus 0,72
Jorden 1
Mars 1,52
Jupiter 5,2
Saturnus 9,54
Uranus 19,2
Neptunus 30,06

Genom denna lag kan man räkna ut det relativa avståndet mellan planeterna men inte det faktiska. 

För att ta reda på exakt hur långt det är till en planet just nu kan man ta hjälp av olika sidor på nätet. Exempelvis:

The Sky Live

NASA:s Eyes Solar System

Solar System Scope

Upplev de enorma avstånden i verkligheten

Om du vill få en känsla för avstånden i vårt solsystem kan du kika på projektet Sweden Solar System. Projektet går ut på att placera ut storleksmässigt och avståndsmässigt korrekta avbildningar av planeterna, i förhållande till Globen i Stockholm, som föreställer solen. Skalan är 1:20 miljoner.

Sweden Solar System förmedlar en direkt upplevelse av de enorma avstånden i rymden och hur små planeterna är jämfört med solen. För närvarande ingår ett tjugotal planeter, småplaneter och kometer. De inre planeterna ”kretsar” i Stockholmsområdet, där till exempel Mars går att finna i Mörby centrum och jorden på Cosmonova på Naturhistoriska museet i Stockholm. Systemet täcker hela Sverige från kometen Swift-Tuttle i Blekinge och transneptunen 2007 OR10 utanför Malmö till stationer i Luleå och Kiruna.

Res i solsystemet i Sverige 

Hur långt är det till månen?

Man brukar säga att det är cirka 385 000 kilometer månen, men avståndet beror på var i omloppsbanan månen befinner sig. Som längst befinner sig månen 406 700 kilometer från jorden och som närmast 356 500 kilometer.
Men under årmiljonernas gång rör sig månen sakta bort från jorden. Reflektorer, som lämnades kvar på månen av Apolloastronauterna, har gjort det möjligt att med radar uppmäta denna rörelse bort från oss till 3,8 centimeter per år. Detta fenomen hänger faktiskt samman med tidvattnet på jorden.

Läs mer om månen