Uranus är den sjunde planeten från solen och den tredje största i vårt solsystem.
Uranus
NASA/JPL
´
Publicerad
2022-05-18
Dela artikel:

Uranus är ungefär fyra gånger så stor som jorden, och är omgiven av svaga ringar och mer än två dussin små månar.

Uranus och systerplaneten Neptunus kallas för solsystemets isjättar, och det är lätt att tänka att det beror på planeternas kalla blåa färg. Färgen har däremot ingenting med traditionell is att göra.

Det är visserligen kallt på Uranus, eftersom medelavståndet till solen är nästan 3 miljarder kilometer, eller 20 gånger så långt som mellan solen och jorden. Den yttre atmosfären håller en kylig temperatur på närmare 220 minusgrader, men det är Uranus och Neptunus beståndsdelar som gett upphov till smeknamnet isjättar.

Solsystemets två isjättar skiljer sig från de två gasjättarna Jupiter och Saturnus. På gasjättarna består atmosfären främst av gas i olika former, och i atmosfären finns även hårda lager av metallisk vätgas, gas som pressats samman så mycket att den beter sig som en metall.

I isjättarnas atmosfärer finns istället ett övre lager av väte, helium och metan i gasform. Ju närmare planeternas kärnor man kommer desto mer ökar trycket. De övriga ämnena i atmosfären, som mestadels består av vatten, metan och ammoniak, förvandlas på grund av trycket inuti planeten till en trögflytande vätska, som inom astronomin kallas för en is trots att den är flera tusen grader varm.  

Visste du att Uranus rullar runt solen?

Precis som Venus snurrar Uranus lite annorlunda runt solen jämfört med de övriga planeterna i solsystemet. Venus roterar motsols runt sin egen axel, vilket gör att solen går upp i väst och ner i öst, tvärtemot hur vår dag ser ut här på jorden.

Uranus har å sin sida någon gång vält över sin egen rotationsaxel. Forskarna tror att planeten kolliderat med en annan himlakropp för miljarder år sedan och sedan dess pekar Uranus nordpol rakt ut i rymden åt motsatt håll från solen. Detta gör att Uranus nästan rullar runt solen, vilket i sin tur ger väldigt extrema årstider. Ett år på Uranus motsvarar ungefär 84 år på jorden. Under ett varv runt solen är Uranus nordpol först vänd mot solen under 42 år, för att sedan hamna i skugga under de resterande 42 åren. Forskarna är överens om att Uranus från början hade sin nord- och sydpol åt samma håll som de andra planeterna.

Uranus var den första planeten som upptäcktes med hjälp av ett teleskop, av astronomen William Herschel år 1781. Men en gång per år, i månadsskiftet oktober till november, går det faktiskt att se Uranus utan teleskop. Då befinner sig Uranus på motsatt håll från solen för oss på jorden, och lyses upp så pass mycket att vi kan se planeten, trots att den är så otroligt långt bort.

Läs mer om Uranus hos NASA