Ett unikt europeiskt ballong- och raketprogram för studenter

Rymdstyrelsen erbjuder i ett samarbete med Esa och den tyska rymdorganisationen DLR universitetsstudenter från hela Europa att designa och bygga egna experiment som sedan skickas upp med ballonger och sondraketer från Esrange utanför Kiruna.
´
Publicerad
2018-05-16
Dela artikel:

Bexus

De första experimenten sändes upp med två ballonger, Bexus 7 och 8, under perioden 6 – 10 oktober 2008. De första raketexperimenten, Rexus 5 och 6, skickades planenligt upp i mars 2009.

Bexus står för Balloon Experiments for University Students.  En Bexus-ballong består av själva ballongen, ett styrsystem och gondolen med experimenten. Själva gondolen där experimenten finns är 1,45x1,45x1,2 meter och kan väga mellan 40 och 100 kilo. Vikten påverkar givetvis hur högt ballongen kan nå, som mest upp till 35  km. 

Temperaturen ombord under en flygning kan vara ner till -70°C och lufttrycket så lågt som 10 millibar – en procent av trycket vid jordytan och i samma storleksordning som trycket på ytan av Mars. Efter att ballongen stigit till väders från Esrange och flugit 2–5 timmar så kapas linan som gondolen sitter fast med och den återvänder till marken med fallskärm. Hur länge experimenten flyger beror på vilka vindförhållanden som råder, eftersom man strävar efter att få ner nyttolasten på en säker plats på svenskt territorium.

Läs mer om Bexus

Rexus

Rexus i sin tur står för Rocket Experiments for University Students. Raketen kan ta ungefär 30 kilo experimentutrustning till 100 kilometers höjd – den höjd som man brukar definiera som atmosfärens gräns och där rymden börjar. Hela flygningen tar ungefär sju minuter. Experimentmodulen landar precis som för Bexus med fallskärm.

Läs mer om Rexus