Vi är Sveriges rymdmyndighet

Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency) är en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är Sveriges kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.
´
Publicerad
2018-05-18
Uppdaterad
2020-03-10
Dela artikel:

Vi stödjer rymdforskning och utveckling i Sverige

Svenska forskare, företag och användare av rymdtillämpningar kan söka pengar från oss i olika program. Bidragsansökningar som inkommer till Rymdstyrelsen bedöms av oberoende utländska granskare. Det är slutligen Rymdstyrelsens styrelse som beslutar vilka forskare, företag och användare som får stöd. Rymdstyrelsen finansierar nationell forskning och utveckling med cirka 20 % av myndighetens budget. Läs mer i våra årsredovisningar.

Vi företräder Sverige i internationella rymdorganisationer

Rymdstyrelsen koordinerar svenska intressen i internationellt rymdsamarbete. Det betyder att Rymdstyrelsen har rätt att skriva kontrakt inom rymdområdet för Sveriges räkning. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen inom internationella samarbeten. Mest pengar läggs inom ramen för europeiska rymdorganisationen Esa, samt genom bilateralt samarbete. 2017 lades cirka 70 % av Rymdstyrelsens budget på internationella samarbeten. I EU:s rymdprogram företräds Sverige både av Rymdstyrelsen och andra myndigheter.

Vi sprider kunskap om och skapar intresse för rymden

För att fortsätta vara en framgångsrik rymdnation måste Sverige utbilda nya rymdintresserade ingenjörer, entreprenörer och forskare. Rymdstyrelsen vill skapa och upprätthålla svenskarnas rymdintresse genom att berätta om alla fantastiska upptäckter och innovationer som sker på rymdområdet. Det gör vi bland annat genom satsningar riktade till skolor och allmänhet och genom Upptäck rymden.

Vad gör Rymdstyrelsen inte?

Rymdstyrelsen bedriver ingen egen forskning eller utveckling. Här nedanför finns information om vem som driver Sveriges infrastrukturprojekt inom rymd:

Rymdbasen Esrange: Bas för uppsändning av raketer och ballonger. Drivs av Svenska rymdaktiebolaget.

Onsala rymdobservatorium: den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Drivs av Chalmers tekniska högskola.

Radaranläggningen Eiscat i Kiruna: studerar jordens jonosfär och övre atmosfär. Drivs av Eiscat.

Institutet för rymdfysik (IRF): statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. IRF är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI): finansierar Sveriges deltagande i Eumetsat och annan användning inom meteorologi.

Försvarsmyndigheterna: finansierar sin egen rymdverksamhet.

Post och Telestyrelsen (PTS): hanterar frekvensutrymmen och sammanväger i det arbetet olika intressenters agendor. Rymdstyrelsen gör ingen sammanvägning av rymdbranschens intressen.