Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS) hero
Avatar_023 (iStockphoto)

Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS)

Mötesplats för rymdforskare

SRS är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Information, diskussion och samverkan är de tre ledorden för sammanslutningens verksamhet i dess arbete med att främja rymdforskningen, både internt och externt.

Mer information om SRS hittar du på: https://svenskarymdforskare.se/