Mars, den fjärde planeten från solen, är en dammig och kall ökenvärld med en mycket tunn atmosfär.
Mars
NASA/JPL
´
Publicerad
2022-05-18
Dela artikel:

Trots dess tunna atmosfär finns det årstider på planeten, och visst väder. På ytan finns både polarisar, utdöda vulkaner och raviner som får våra motsvarigheter på jorden att verka väldigt små.

På Mars ligger bland annat solsystemets största berg, vulkanen Olympus Mons. Den reser sig hela 22 000 meter över marknivå, och är ungefär 2,5 gånger så hög som jordens högsta berg Mount Everest. Här ligger även den uttorkade djupa flodbädden Valles Marineris, som är så stor att hela Grand Canyon skulle få plats i en av dess bikanaler.

Mars fick sitt namn av romarna och uppkallades efter deras krigsgud, eftersom dess rödaktiga färg påminde om blod. Egyptierna kallade planeten för "Her Desher", vilket betyder "den röda", och än i dag kallas Mars ofta för "den röda planeten". Mars är röd eftersom järnmineraler i planetens jord oxiderar, eller rostar, vilket gör att ytan ser röd ut. Även med blotta ögat kan man se att planeten skiner med en roströd färg.

För miljarder år sedan var Mars mycket fuktigare och varmare, och hade dessutom en tjockare atmosfär. Under historien har planetens avstånd till solen och flera andra faktorer dessvärre reducerat Mars till det öde ökenlandskap den består av idag.

Visste du att man kan åldersbestämma olika områden på Mars genom att räkna hur många nedslagskratrar som finns där?

Landområdena på Mars har inte förändrats särskilt mycket genom historien, till skillnad från jorden där kontinentalplattornas och havens rörelser blandat om planeten mer än en gång. Jordens tjocka atmosfär skyddar också, och det mesta som träder in i den brinner upp innan det slår ned på ytan. Mars atmosfär är mycket tunnare, vilket gör att man kan se hur gammalt ett område är baserat på koncentrationen av kratrar från meteoritnedslag.

Ju äldre ett område är desto fler kratrar, eftersom det funnits mer tid för nedslagen att ske. Är ett område helt slätt kan det betyda att det slagit ned en större sten som suddat ut spåren från äldre nedslag, eller att det inträffat ett vulkanutbrott på platsen som fyllt i kratrarna med magma. Att titta på kratrar är en metod som först användes för att åldersbestämma områden på månen. Åldersbestämmelserna där har man senare kunnat bekräfta genom att studera stenprover som plockats hem av astronauterna i Apolloprogrammet under 1960- och 70 talet.

Mars är en av de mest utforskade planeterna i vårt solsystem. Det är den enda planet som vi har skickat utforskande robotbilar, rovers, till för att undersöka ytan på nära håll. Hittills har nio rovers skickats till Mars, varav sex överlevde landningen och tre fortfarande är aktiva. Över 50 farkoster har hittills besökt planeten, antingen på genomresa eller för att lägga sig i omloppsbana. Flera av dessa bär på svenska instrument.

Läs mer om Mars hon NASA