Saturnus är den sjätte planeten från solen och den näst största planeten i vårt solsystem.
Saturnus
NASA/JPL
´
Publicerad
2022-05-18
Dela artikel:

Saturnus är mest känd för sina ringar, som består nästan uteslutande av vattenis och sten. Saturnus är inte den enda planeten i vårt solsystem som har ringar. Alla gasplaneter, alltså Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus, har faktiskt ringar av olika storlek, men inga lika spektakulära eller komplexa som de hos Saturnus.

Saturnus har åtminstone varit känd sedan antiken, och är den planet längst bort från jorden som upptäckts utan hjälp av teleskop. Planeten är uppkallad efter den romerska guden för jordbruk och rikedom, som också var far till Jupiter.

I omloppsbana runt Saturnus finns hela månar. Den största av dem heter Titan, och är den enda månen i solsystemet som har en tät atmosfär. Bara Venus och jorden har mer kompakta atmosfärer, vilket innebär att Titan har regn, vindar och vädercykler liknande jordens. Dessutom finns sjöar av flytande metan på ytan.

Saturnus är en gasplanet som till största delen består av väte och helium. Längst in i planeten tror man att det finns en kärna av sten, som är 10 till 20 gånger så stor som jorden. I atmosfären blåser några av solsystemets kraftigaste vindar, som når hastigheter över 1 800 kilometer i timmen. Dessa uppstår bland annat på grund av att planeten snurrar med en kolossal hastighet runt sin egen axel. Ett dygn på Saturnus motsvarar bara lite över tio timmar på jorden.

Förutom blåsten kan kraftiga regn uppstå på Saturnus, men i stället för vattendroppar regnar det diamanter. Blixtoväder gör att metan i atmosfären ombildas till sot (eller kol). Sotet trycks sedan ihop och hårdnar till bitar av grafit, och till sist diamant, när det faller genom atmosfären. De största diamanterna kan vara så stora som en decimeter.

Visste du att Saturnus skulle flyta om man la planeten i vatten?

Alla planeter i solsystemet har olika densitet, det vill säga förhållandet mellan massa och volym. När man mäter detta används vattens densitet, som ligger på 1,0, som ett utgångsvärde. Alla värden under 1 flyter alltså på vatten, medan värden över 1 sjunker. Järn har till exempel en densitet på ungefär 7,9 gånger vattnets densitet, medan is ligger på ungefär 0,92. Det är därför is flyter, och järn sjunker.

Jorden har den högsta densiteten av alla planeter i solsystemet (5,5), medan Saturnus har den lägsta densiteten (0,69). Detta trots att Saturnus är nästan 800 gånger så stor som jorden, och har en massa som är 95 gånger större. All materia i planeten är alltså så glest packad att Saturnus skulle flyta på vattenytan om man hittade ett badkar stort nog att lägga planeten i.

Saturnus ligger väldigt långt bort från jorden. Ändå har vi kunnat studera planeten i detalj med hjälp av markbaserade teleskop och rymdsonder. Den sond som kommit absolut närmast Saturnus hette Cassini. Sondens instrument studerade planeten från omloppsbana i över tolv år, innan den som planerat styrde ner i planetens atmosfär år 2017. Då hade sonden varit i rymden i tjugo år.

Det är data från Cassini som berättat det mesta vi vet om Saturnus idag. Ett av sondens instrument tillverkades av Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala. Instrumentet var en typ av rymdväderstation, eller Langmuirprob, som kunde mäta temperatur, vindhastighet och tryck. Instrumentet användes för att undersöka det tunna lagret av plasma runt Saturnus, och undersökte också den övre atmosfären på Saturnus största måne Titan.

Läs mer om Saturnus hos NASA