Icke vinstdrivande aktörer som arbetar med barn och unga kan ansöka om stöd till projekt med tydlig rymdinriktning inom STEM-ämnena inkl geografi vilket då kallas STEGM-ämnena.
´
Publicerad
2022-05-19
Uppdaterad
2024-02-15
Dela artikel:

RUBUS står för ”Rymdstyrelsens stöd till Utvecklingsprojekt riktade till Barn och Unga med fokus på STEM-ämnen (inkl geografi) och rymd".

Syftet ska vara att bland barn och unga öka intresset och kunskapen för STEGM-ämnena genom att fokusera på rymden. Aktören kan vända sig till elever inom de skolformer som ingår i det svenska skolväsendet*, eller till barn och unga under deras fritid.

*Till skolformer i det svenska skolväsendet räknas förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (till och med 20 år), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (till och med 20 år), svenskundervisning för invandrare (till och med 20 år).

De aktörer som ansöker om stöd måste vara icke vinstdrivande aktörer (stöd ges inte till privatpersoner). Det är endast möjligt att söka bidrag för 12 månader i taget och i enlighet med EU:s statsstödsregler.

I början av januari 2024 kommer Marcus Wandt att bli vår nästa svenska astronaut i rymden.  Han kommer att genomföra en rymdresa till den internationella rymdstationen där han ska genomföra nationell och internationell forskning i tyngdlöshet. Hans uppdrag är också att öka intresset för rymden, vetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. Utlysningen RUBUS kommer därför år 2024 ha temana:  utforskande av universum, astronauter, internationella rymdstationen, och människan och rymden. Särskilt kommer vi att ta hänsyn till ansökningar som kopplar mot läsning  (eller annan ämnesintegrering) då Rymdstyrelsen kommer att delta i Bokmässan i Göteborg i september 2024 (inga bidrag kommer dock att beviljas till bokprojekt, tv-, film- eller mediaproduktioner). I övrigt gäller fortfarande Riktlinjer för RUBUS som finns att läsa via länken nedan.

Ansökan

Läs mer i bilagan om kraven samt hur ansökan görs.

Nytt är att vi under 2024 har två ansökningsperioder. Den första löper 1/1-15/3 (sista dag att lämna in en ansökan är fredagen den 15/3 2024). Finns medel kvar efter den ansökningsperioden kan ansökningar göras fram till den 15/10 2024 (om medel finns kvar meddelas på denna sida senast 2 maj 2024). Ansökan görs genom att e-posta ifylld pdf -forumlär (se ovan) till application@snsa.se

Rapportering