Myndighetssamverkan Copernicus hero

Myndighetssamverkan Copernicus

Svenska myndigheter samarbetar inom Copernicus-programmet

Satellitdata från Copernicus-programmet kan användas i hela samhället. Därför har Myndighetssamverkan Copernicus startats.

Copernicus är ett europeiskt program för övervakning av jorden. Copernicus samlar in och sprider data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter och fältmätningar. Copernicus bearbetar även data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information inom miljö- och säkerhetsområdet. Läs mer om Copernicus-programmet.

Medlemmar i Myndighetssamverkan Copernicus

För att samla de svenska myndigheter som har användning av data från Copernicus har gruppen Myndighetssamverkan Copernicus bildats. Medlemmar i Myndighetssamverkan Copernicus är:

Rapporter från Myndighetssamverkan Copernicus

Årsrapporter

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen
Klimatanpassning är ett viktigt användningsområde för data från Copernicus. Satellitbilderna hjälper oss att följa och analysera miljöns förändring över tid och ta fram underlag för välgrundade beslut. För att skapa samhällsnyttor krävs att programmets data och tjänster används brett och av många användargrupper. Denna rapport hjälper användare inom klimatanpassning att upptäcka Copernicus och ger några konkreta exempel på hur programmet kan stödja det svenska klimatanpassningsarbetet.

Ta del av rapporten på Havs- och vattenmyndighetens webbsida. En engelsk version av rapporten finns här.