Ett observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet

Copernicus är EU:s jordobservationsprogram. Det tittar på vår planet och dess miljö med hjälp av instrument på jorden och satelliter i rymden. Programmet ger korrekt, snabb och lättillgänglig information för att förbättra miljöövervakningen, förstå och mildra effekterna av klimatförändringar och säkerställa civil säkerhet. Data från Copernicus är fritt och tillgängligt för alla. Inom Myndighetssamverkan Copernicus samarbetar svenska myndigheter kring användningen av dessa fria satellitdata.
´
Publicerad
2018-03-28
Uppdaterad
2022-04-04
Dela artikel:

Europeiska kommissionen har tillsammans med ett antal europeiska rymdorganisationer, däribland den svenska Rymdstyrelsen, tagit ett initiativ som går under benämningen Copernicus efter den berömda astronomen. Copernicus är ett jordobservationsprogram för insamling, förmedling och utnyttjande av miljöinformation i form av användaranpassade tjänster. Fjärranalys från satellit är en bärande del av Copernicus. Målet med Copernicus är att stödja Europas miljö- och säkerhetsarbete genom att tillhandahålla aktuell, användaranpassad information av hög kvalitet. Copernicus vill visa hur information från jordobservationssatelliter tillsammans med andra data kan komma till nytta i detta sammanhang. Inom Copernicus sammanförs användarna av miljöinformation med producenterna av data så att tillgången på viktiga data på ett bättre sätt än tidigare kan möta efterfrågan med rätt information vid rätt tillfälle.

Läs mer om Copernicus här

Här hittar du Copernicus-data:

Nyhetsbrev om Copernicusdata

Om du vill få löpande information om Copernicus-projektet kan du prenumerera på Europeiska kommissionens nyhetsbrev längst ner på den här sidan.

Du kan också skriva upp dig på Rymdstyrelsens egna nyhetsbrev om satellitdata.

Myndighetssamverkan

Inom Copernicus betonas vikten av att fånga upp och tillgodose användarbehoven. Sverige har därför gått in för att undersöka de nationella behoven så att de kan föras fram samlat och väl underbyggt i det europeiska Copernicus-arbetet. En rad svenska myndigheter samarbetar därför runt Copernicus inom Myndighetssamverkan Copernicus. Allt eftersom Copernicus utvecklas ökar kraven på bra fungerande nationell samordning mellan dem som ska genomföra och dra nytta av programmet. En god samverkan mellan myndigheterna leder också till att Sverige kan ha en bredare representation i olika kommittéer, att satellitdata används mer effektivt och att det samhällsekonomiska utbytet av rymdverksamheten ökar.