Beviljade projekt 2023-2

Programmet har till syfte att stimulera innovativ teknikutveckling inom rymdinfrastruktur, samt rymdtekniska tillämpningar, exempelvis tjänster utifrån exploatering av rymddata för samhälleliga ändamål. Programmet vänder sig till företag. En del av syftet är att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden, det inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

Projektnamn

Station Keeping in GEO

Dnr
2023-00336
Företag
Vinterstellar
Totalt beviljat bidrag
720 000 kr
Projektnamn

Lidar (radar) för rymdapplikationer

Dnr
2023-00339
Företag
Vimotek
Totalt beviljat bidrag
3 632 000kr
Projektnamn

SpaceEdge Phase 2

Dnr
2023-00333
Företag
Unibap
Totalt beviljat bidrag
4 050 000 kr
Projektnamn

FPGA ombord

Dnr
2023-00337
Företag
Spacemetric
Totalt beviljat bidrag
2 320 000 kr
Projektnamn

Precision i Betesmark: Effektiv Markuppföljning med AI

Dnr
2023-00332
Företag
RISE
Totalt beviljat bidrag
1 740 000 kr
Projektnamn

Space Edge Computing with Unassailable and Robust Enforcement

Dnr
2023-00334
Företag
PandionAI
Totalt beviljat bidrag
1 770 000 kr
Projektnamn

Spaceborne Very High Resolution Spectrometer

Dnr
2023-00328
Företag
Omnisys
Totalt beviljat bidrag
2 115 000 kr
Projektnamn

Nya Accelererade Applikationer i Rymden

Dnr
2023-00331
Företag
Imsys AB
Totalt beviljat bidrag
3 403 000 kr