Moon Camp Challenge är en spännande pedagogisk utmaning som Europeiska rymdorganisationen ESA tagit fram i samarbete med Airbus Foundation och Autodesk.
Moon Camp Challenge
ESA
´
Publicerad
2020-09-18
Dela artikel:

Skolor som deltar får material där eleverna själva bygger och tillverkar (Learning by Design) samtidigt som de genomför olika experiment. Utifrån läroplanen får eleverna utveckla flera vetenskapliga experiment som rör månen och tillämpa sina nya kunskaper på ett tvärvetenskapligt sätt för att designa sin egen månbas med hjälp av ett 3D-modelleringsverktyg (Tinkercad eller Fusion 360).

För att astronauter i framtiden ska kunna leva och arbeta på månen måste flera problem lösas, en ny infrastruktur måste byggas upp. Utmaningar som astronauterna står inför är till exempel hur man skyddar sig mot strålning och meteoriter, hur man producerar energi, utvinner och återvinner vatten, och producerar livsmedel. Vi ber skolelever om hjälp för att hitta lösningar på de komplexa problem som framtida astronauter kan möta.

Uppdraget är att designa en tredimensionell månbas där minst två astronauter kan leva. Månbasen måste:

 • använda resurser som finns på månen (t ex månstoft)
 • använda tekniska lösningar (t ex kraftkällor, återvinningssystem, tillväxtkammare)
 • ha skydd (från meteoriter och strålning)
 • ha utrustning och utrymme för arbete och bostad för astronauterna

Moon camp discovery

Varje lag väljer en del till månbasen som de designar med hjälp av verktyget Tinkercad. När de har lämnat in sitt förslag på lösning får de ett diplom som visar att de deltagit i Moon Camp Discovery.

 • Svårighetsgrad: nybörjare
 • Verktyg: Tinkercad
 • Ålder: 6– 4 år
 • Anmälan är öppen från 15 september 2021 till 21 april 2022

Moon camp explorers

Lagen antar utmaningen att lösa Moon Camp Challenge och designar sin egen månbas. Sina förslag presenterar de med hjälp av verktyget Tinkercad. En jury kommer att bedöma alla förslag och det bästa förslaget vinner Moon Camp Explorers Prize.

 • Svårighetsgrad: viss tidigare erfarenhet/medelsvår
 • Verktyg: Tinkercad
 • Ålder: till och med 14 år
 • Anmälan är öppen från 15 september 2021 till 21 april 2022

Moon camp pioneers

Lagen använder verktyget Fusion 360 för att designa sin egen månbas och lösa hela Moon Camp Challenge. En jury kommer att bedöma alla inlämnade förslag och det bästa förslaget vinner Moon Camp Pioneers Prize.

 • Svårighetsgrad: god erfarenhet/avancerad
 • Verktyg: Fusion 360
 • Ålder: 15–19 år
 • Anmälan är öppen från 15 september 2021 till 21 april 2022

Ansökan

Eleverna arbetar i lag med minst två och max sex elever i varje. Varje lag måste ha en lärare eller annan utbildare som blir kontaktperson till ESA/Airbus Foundation. Lagen får skicka in sina förslag på lösningar till både Moon Camp Discovery och Moon Camp Explorers eller Moon Camp Pioneers. Det finns ingen gräns för hur många lag som en lärare eller utbildare, skola eller klubb kan anmäla för deltagande i Moon Camp Challenge.

Moon Camp Challenge är öppen för lag från hela världen. Allt material är på engelska.

Läs mer information om Moon Camp Challenge och riktlinjerna här

Lärarna registrerar deltagande här