Är du lärare till elever i åldern 8-15 år? Vill du att de ska delta i ett spännande uppdrag där de undersöker ett lokalt miljöproblem i närheten av er skola? Då ska ni vara med i Klimatdetektiverna!
Klimatdetektiverna
ESA
´
Publicerad
2020-09-18
Dela artikel:

Klimatdetektiverna är ett skolprogram framtaget av Europeiska rymdorganisationen ESA och vänder sig till elever i åldern 8-15 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. De får utforska och analysera ett miljöproblem, och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. I Sverige är Tekniska museet ansvariga för programmet och det är via deras webbplats man anmäler sig.

Påverkar den lokala industrins utbyggnad antalet grönområden? Ökar utsläppen för mycket i hamnområdet? Hur påverkar turisterna den lokala miljön? Detta är några exempel på möjliga miljöproblem att utforska. Fundera på vad just ni vill undersöka. Syftet med projektet är att utveckla och uppmuntra elevernas färdigheter i matematik och de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Syftet är även att stimulera elevernas kreativitet och kritiska tänkande för att öka deras förståelse för klimatförändringar och de positiva beteendeförändringar som kan påverka dem.

Läs mer om projektet på ESA:s webbplats

Projektets mål är att

 • Inspirera till intresse och kunskap för matematik, naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt att utveckla elevernas kunskaper i vetenskapliga metoder, datainsamling, visualisering och analys.
 • Uppmärksamma och öka kunskapen bland unga om jordens klimat, både globalt och lokalt, och förbereda dem för de klimatförändringar vi står inför.

Så här ansöker du

Fyll i anmälningsformuläret på Tekniska museets webbplats

För att ansöka ska:

 • Gruppen komma från Sverige, Finland eller Norge
 • Deltagarna vara 8-15 år
 • Varje grupp bestå av minst två deltagare och som mest en klass
 • Varje grupp utse en lärare eller mentor som är Tekniska museets kontaktperson
 • Varje grupp endast anmäla sig en gång och varje deltagare får endast vara med i en grupp
 • Varje lärare eller mentor anmäla in max tre lag

Tidplan

Steg 1 – Identifiera ett klimat/miljöproblem (14 september – 25 november 2021)

Eleverna ska identifiera ett klimat/miljöproblem som de vill undersöka som Klimatdetektiver. Det gör de dels utifrån studier de gjort i skolan och dels genom att göra observationer i närmiljön. Eleverna ska därefter göra en plan för hur de ska undersöka problemet och vilken data de behöver samla in. Om de vill jämföra data från olika källor ska det också stå med i planen. Om laget behöver hjälp med tips på vad de kan undersöka för klimat/miljöproblem kan de kontakta Mariana Back (mariana.back@tekniskamuseet.se) på Tekniska museet.

Grupperna har fram till den 25 november att identifiera ett klimat/miljöproblem. Projektplanen (max 450 ord) ska innehålla:

 • Namn på projektet (max 20 ord)
 • Vad som ska undersökas
 • Beskrivning av klimat/miljöproblemet som ska undersökas (max 150 ord)
 • Vilken sorts jordobservationsdata som ni tänker använda er av
 • En beskrivning om hur ni ska undersöka klimat/miljöproblemet och hur ni tänker samla in den data som ni ska använda (max 250 ord)

Steg 2 – Undersöka klimat/miljöproblemet (december 2021 – 4 april 2022)

Eleverna ska samla in, analysera och jämföra data för att dra slutsatser om det problem de undersöker. Att använda olika data i projektet är ett krav men hur ni gör det är valfritt. Data kan bestå av satellitbilder eller markdata som hämtas från officiella källor, eller data som eleverna själva tagit fram, eller en kombination av dessa. Målet är att dra slutsatser om det problem som ska undersökas.

Under steg 2 kommer ESA eller Tekniska museet att anordna online-möten där grupperna kan tala med en forskare och få tips och bakgrundsinformation.

Steg 3 – Gör skillnad (4 april – 25 april 2022)