Fokusering ger industri i världsklass

Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten ska bidra till dessa förutsättningar och positionera de svenska företagen i ett internationellt perspektiv.
´
Publicerad
2018-03-14
Uppdaterad
2018-07-05
Fakragranskad av:
Ronnie Lindberg, handläggare
Dela artikel:

Sverige fokuserar i stor utsträckning sina resurser på att vidareutveckla de goda positioner som svensk industri etablerat inom rymdsektorn under lång tid. I Rymdstyrelsens strategi ingår också att satsa på utveckling av ny teknik och nya produkter inom vissa utvalda områden, som ökar industrins tekniska kompetens. De företag som arbetar i rymdprojekt får på så sätt en höjd teknisk kunskapsnivå som kan utnyttjas såväl i rymdrelaterade projekt som i projekt utanför rymdområdet. Dessa företag blir också attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.

Du hittar en lång lista över svenska rymdföretag här.

De största svenska rymdföretagen

Rymdaktiebolaget, SSC (Swedish Space Corporation)
SSC, med verksamhet i Solna och Kiruna, arbetar med olika former av rymdtjänster. SSC driver rymdbasen Esrange i Kiruna – en bas för satellitkontroll, nedtagning av satellitdata och raket- och ballonguppsändningar.

Beyond Gravity Sweden AB (formerly RUAG Space)
RUAG i Göteborg tillverkar högkvalificerad utrustning till satelliter och raketer inom områden som datorer och datahanteringssystem, mikrovågselektronik, antenner och separationssystem.

GKN
GKN i Trollhättan är ett av Europas ledande företag inom området turbiner och utloppsmunstycken för raketmotorer, som de utvecklar till de europeiska raketfamiljerna Ariane och Vega. De är speciellt duktiga på tillverkningsprocesser där ”sandwichtechnologin” är världsunik för raketmotorernas munstycken.

OHB Sweden
OHB i Kista utvecklar och levererar kompletta satellitsystem inkl. markkontrollsystem, exempel: Odin, SMART-1, PRISMA. De utvecklar och levererar även delsystem till satelliter såsom styrsystem och framdrivningssystem.

 
Små- och medelstora företag

Förutom de stora rymdföretagen finns även ett antal mindre svenska företag som är verksamma inom rymdbranschen. Gemensamt för dessa företag är att de kan betecknas som specialistföretag med bra idéer och stor potential. Exempel på områden som Rymdstyrelsen bedömt som intressanta och där de mindre företagen är aktiva är: nano-/mikrosystem, miniatyriserade kraftsystem, miljövänligt bränsle, mikrovågsmottagare och högfrekvenskomponenter, och feltoleranta processorer.

Nya teknikområden är alltid av intresse och Rymdstyrelsen stödjer tidig utveckling inom RyT-programmet. Ett annat alternativ för nystartade företag är inkubatorverksamheten under Esa Bic Sweden.

Foto: Marcus Lindh