Bloggen

Juice och de svenska bidragen

Juice är inte bara Europas största rymdäventyr hittills, det är även en av Sveriges största.
Kammare hos IRF
IRF
´
Publicerad
2023-04-05
Dela artikel:

Trots att det är ESA som äger uppdraget har en lång rad svenska forskare och ingenjörer varit centrala för att göra sonden möjlig. Vi har bidragit med allt från vetenskapliga instrument till tekniska komponenter och raketdelar. Här tar vi en liten närmare titt på vad vi har gjort.

De vetenskapliga instrumenten

I drygt tio år har forskare och ingenjörer på Institutet för rymdfysik (IRF) arbetat med att ta fram flera avancerade delar och sensorer för Juice-projektet. IRF har vunnit kontraktet i stor konkurrens med forskargrupper från hela Europa. IRF i Kiruna ansvarar för instrumentpaketet Particle Environment Package (PEP), medan IRF i Uppsala leder arbetet med instrumentet Radio and Plasma Wave Investigation (RPWI).

IRF tar hand om hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt, inklusive ritningar, beräkningar, simuleringar, tillverkning, integrering och tester. Men svenska forskare är även med och bidrar till andra instrument som ska flyga på sonden, så som Sub-millimeter Wave Instrument (SWI).

Instrumentpaketet PEP

PEP utvecklas av IRF i Kiruna, och är ett instrumentpaket som ska studera växelverkan mellan rymden och Jupiters isiga månar. Instrumentets olika sensorer ska undersöka hur neutrala och laddade partiklar, så som joner, elektroner och atomer, beter sig i magnetosfären och det elektriska fält som finns runtom Jupiter.

Instrumentet RPWI

Instrumentet RPWI, som utvecklas av IRF i Uppsala, ska bland annat mäta magnetiska och elektriska fält på Jupiters månar. Instrumentet används för att kunna dra ytterligare slutsatser om hur magnetosfären fungerar, särskilt hur magnetfälten kan ge upphov till nya fenomen Förhoppningen med RPWI är att kunna bidra till att kartlägga eventuella havsströmmar under istäcket på Jupiters månar.

Instrumentet SWI

Sub-millimeter Wave Instrument (SWI) är en spektrometer som kommer att undersöka temperaturskillnaden, sammanställningen och dynamiken hos Jupiters atmosfär, exosfär och ytorna på de isiga månarna. Den svenska astronomen Eva Wirström från Chalmers arbetar med det vetenskapliga teamet som ligger bakom instrumentet, som leds av Max Planck Institute i Tyskland.

Sverige är ett av tio länder som bidrar med delinstrument och kunskap till det tyskledda projektet. Förutom Chalmers är även Göteborgsföretaget Omnisys, som utvecklar mätinstrument för rymden, och Low Noice factory, som levererar förstärkare inom radioastronomi, delaktiga i arbetet.

Detta är bara är ett axplock av det som svenska företag bidragit med, och vi ser med spänning fram emot vad de svenska bidragen ska leda till.