Bloggen

Instrumenten som ska utforska Jupiter

Rymdsonden JUICE ska utforska Jupiter och de tre månarna Ganymedes, Europa och Callisto. Ombord finns tio avancerade instrument som ska undersöka månarnas ytor, atmosfärer och underjordiska hav samt kartlägga Jupiters magnetfält och plasmafysik.
Infografik ESA
ESA/ATG, CC BY-SA 3.0 IGO
´
Publicerad
2023-04-03
Dela artikel:

Juice bär den mest kraftfulla och avancerade nyttolasten som någonsin flugits till yttre rymden. Ombord på färden mot gasjätten Jupiter finns tio avancerade instrument. Med hjälp av dessa ska sonden göra de mest detaljerade observationerna av Jupiter och dess månar hittills.

Instrumenten ombord väntas ge forskarna svar på hur ett solsystem bildas, samt Jupitersystemets utveckling och struktur. ESA:s övergripande mål är att se om det finns förutsättningar för liv i de underjordiska oceanerna på de tre största isiga månarna.

Att två av de tio instrumenten är utvecklade och byggda i Sverige är unikt, och gör Juice till det största svenska rymdäventyret hittills. Bakom de två svenska instrumenten, PEP (Particle Environment Package) och RPWI (Radio & Plasma Wave Investigation) står Institutet för rymdforskning, IRF, i Uppsala och Kiruna. För IRF är Juice det största projektet någonsin.

Läs mer om instrumenten på Juice hos ESA

De tio instrumenten ombord:

PEP - Particle Environment Package - Sverige

Instrumentet PEP ska studera växelverkan mellan rymden och Jupiters isiga månar. Instrumentet är ett partikelmiljö-paket med olika sensorer som ska undersöka hur neutrala och laddade partiklar, exempelvis joner, elektroner och atomer, beter sig i magnetosfären och de elektriska fält som finns i Jupitersystemet.

Film om PEP

RPWI - Radio & Plasma Wave Investigation - Sverige

RPWI ska bland annat mäta magnetiska och elektriska fält på Jupiters månar för att kunna dra slutsatser om hur magnetosfären fungerar, särskilt hur magnetfälten kan ge upphov till nya fenomen. Förhoppningen är att RPWI ska kunna bidra till att kartlägga eventuella havsströmmar under månarnas istäcke.

Film om RPWI

JANUS – ”Optical camera system” - Italien

Janus är en optisk kamera med 13 filter som ska studera morfologin (former) och komplicerade processer på månarna, samt kartlägga molnen på Jupiter.

MAJIS – “Moons And Jupiter Imaging Spectrometer” - Frankrike

Majis är hyperspektral spektrometer som ska observera troposfäriska molnformationer, samt karakterisera is och mineraler på de isiga månarnas ytor.

UVS - UV imaging Spectrograph - USA

NASA:s instrument ombord på Juice är en UV-spektrometer som ska karakterisera sammansättningen och dynamiken i de isiga månarnas exosfärer, studera de jovianska norrskenen och undersöka sammansättningen och strukturen i den övre atmosfären.

SWI - Sub-millimeter Wave Instrument - Tyskland

Instrumentet SWI ska undersöka temperaturstrukturen, sammansättningen och dynamiken hos Jupiters stratosfär, troposfär och exosfär. Den ska bland observera vatten som finns i gasen i exosfären och kartlägga var den finns, i vilken mängd och om vattenhalten varierar över tid.

GALA – ”GAnymede Laser Altimeter” – Tyskland

GALA är en laserhöjdmätare som ska studera topografin och morfologin på de isiga månarnas ytor, samt tidvattnets deformation på Ganymedes.  

RIME - Radar for Icy Moons Exploratin” - Italien

Instrumentet RIME är en ispenetrerande radar, som ska studera de isiga månarnas struktur under ytan och ner till 9 kilometers djup.

J-MAG – ”A magnetometer for Juice” – Storbritannien

Det brittiska instrumentet J-MAG är en magnetometer som ska karakterisera Jupiters magnetfält, dess växelverkan med Ganymedes eget magnetfält samt de underjordiska haven på de iskalla månarna. Instrumentet kommer att använda sensorer monterade på en bom.

3GM – “Gravity & Geophysics of Jupiter and Galilean Moons”

Instrumentet 3GM ska användas för att studera gravitation och geofysik på Jupiter och dess galileiska månar. Instrumentet ska utforska gravitationsfältet vid Ganymedes, omfattningen av de inre oceanerna på de isiga månarna samt strukturen hos Jupiters och månarnas neutrala atmosfärer och jonosfärer. 

PRIDE – ”Planetary Radio Interferometer & Doppler Experiment” - Nederländerna

Det nederländska instrumentet PRIDE kommer ska utföra exakta mätningar av rymdfarkostens position och hastighet för att undersöka gravitationsfälten runt Jupiter och de isiga månarna.

Juice kommer även att ha med en strålningsmonitor (RADEM), som kommer att tillhandahålla information om den laddade partikelmiljön i det jovianska systemet, vilket kommer att ge värdefull