Bloggen

Det här är Juice

Gasjätten Jupiter är vårt solsystems största planet och med sina isiga månar bildar planeten ett slags solsystem i miniatyr. Dessutom är Jupiter arketypen för andra stora gasjättar och exoplaneter utanför vårt solsystem. Det gör Jupiter högintressant för rymdforskare över hela världen.
Juice vid Jupiter
rymdfarkoster: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester): NASA/JPL; Io: NASA/JPL: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto och Europa: NASA/JPL/DLR.
´
Publicerad
2023-04-03
Dela artikel:

Den 13 april sänder ESA upp sin rymdsond Juice ombord på raketen Ariane 5 från rymdbasen Kourou i Franska Guinea. Först i juli 2031 beräknas Juice anlända till slutdestinationen Jupiter.

På vägen dit ska rymdsonden göra förbiflygningar av både jorden och Venus, som kommer att fungera som ”gravitationsslungor” för att få upp tillräcklig acceleration för att sonden ska nå ända fram till Jupiter.

Väl framme vid Jupiter ska Juice lägga sig i omloppsbana runt Jupiter och göra 35 förbiflygningar vid månarna Europa, Ganymede och Callisto. Därefter kommer ESA använda sig av Jupiters enorma gravitation för att styra rymdfarkosten i omloppsbana runt den största månen i solsystemet, Ganymedes. Slutligen kommer rymdsonden gå in i en omloppsbana kring Ganymedes, där den också kommer att kraschas.  

Under minst tre års tid kommer Juice genomföra detaljerade studier av de största isiga månarna i Jupiters system. Forskarna hoppas att missionen bland annat ska ge svar på hur ett solsystem kan uppkomma, och om det finns förutsättningar till liv under de frusna hav som finns på Jupiters månar.

Den måne som kommer få störst uppmärksamhet är Ganymedes, som är den största månen i solsystemet och den enda månen som har magnetosfär, vilket gör den speciellt intressant att studera.

De data som Juice samlar in ska även ge mer kunskap om exoplaneter, det vill säga planeter utanför vårt solsystem. De har stora likheter med Jupiter, men de ligger så långt bort att vi kanske aldrig får möjlighet att nå dit.   

Juice är ESA:s största rymdmission hittills. Kostnaden för rymdsonden, som byggts av Airbus och ESA, är runt 1,6 miljarder euro. De data som samlas in kommer att analyseras och forskas på åtminstone fram till år 2050.

Ett 20-tal av ESA:s medlemsländer har bidragit till utvecklingen och byggandet av rymdsonden och dess tio instrument. Två instrument av dessa har tagits fram av Institutet för Rymdfysik i Kiruna och Uppsala och Juice är det största uppdraget hittills i IRFs historia. Svenska forskare och rymdföretag har även bidragit till andra instrument och Juice är även det största svenska rymdäventyret någonsin.

Miljön kring Jupiter är extremt ogästvänlig. Jupiters kraftiga magnetfält fångar in partiklar från solen, vilket resulterar i att planeten har solsystemets starkaste strålning. Det innebär en stor utmaning i konstruktionen i allt som ska vara med ombord på rymdsonden. Dessutom måste Juice klara de stora temperaturskillnaderna under färden. Vid Venus är det extremt varmt, runt 250 grader C, och vid Jupiter hela minus 230 grader. Farkosten har en total massa på ca 5000 kilo varav ungefär hälften består av utrustning som ska skydda rymdsonden och dess instrument från den tuffa strålningen

En annan utmaning är att solljuset vid Jupiter är 25 gånger svagare än vid jorden. Därför har rymdsonden utrustats med en stor solcellspanel, på totalt 85 kvadratmeter, som vecklas ut efter uppsändning. Solcellerna ser till att rymdsonden har tillräckligt med energi för de tio vetenskapliga instrumenten ombord.   

Jupiter är inte den första missionen till Jupiter, men den mest avancerade. År 2024 sänds NASA:S Europa Clipper upp, som beräknas anlända till Jupiter 2030 för att samla in data om månen Europa. Vid ett tillfälle kommer JUICE och Europa Clipper passera månen Europa med bara några timmars mellanrum.

Läs mer om Juice hos ESA