Bloggen - Forskning i rymden

Svenska stamceller stärktes av resa till ISS

Ett av de forskningsuppdrag som följde med Marcus Wandt på hans resa till den internationella rymdstationen (ISS) har visat resultat. Nu har forskargruppen vid Uppsala universitet gjort nya upptäckter om hur stamceller påverkas av mikrogravitation.
Bilden visar celler som förökar sig i de 3D-printade stödstrukturerna. Till vänster: Stamceller i kontrollgruppen. Till höger: Stamceller som har varit i rymden och förökar sig snabbt.
Uppsala universitet
Bilden visar celler som förökar sig i de 3D-printade stödstrukturerna. Till vänster: Stamceller i kontrollgruppen. Till höger: Stamceller som har varit i rymden och förökar sig snabbt.
Ämnen:
´
Publicerad
2024-04-10
Dela artikel:

Forskningsprojektet var ett av de två svenska projekt som följde med den svenske astronauten Marcus Wandt till ISS. Det handlar om stamcellsforskning och leds av Elena Kozlova, professor i regenerativ neurobiologi vid Uppsala universitet.

Stamceller har tidigare skickats upp i rymden med sondraketer och har då utsatts för några minuters mikrogravitation. Det har visat att stamcellerna där får större kapacitet och dela sig och utvecklas till mogna celler än de har under normala förhållanden på jorden. Resan till ISS var en möjlighet att undersöka hur effekten ser ut efter längre exponering.

På plats på ISS studerade Marcus Wandt stamcellernas förmåga att överleva och växa i svåra anaeroba förhållanden, alltså utan tillgång till syre. Stamcellerna överlevde längre än tänkt när resan förlängdes från de planerade två veckorna till tre, och de har sedan dess även visat upp nya egenskaper. Redan nu har forskarna kunnat visa att stamcellerna som varit i rymden är starkare än den kontrollgrupp med celler som stannade kvar på jorden. De började även föröka sig väldigt snabbt.

I frysarna på Uppsalas biomedicinska centrum (BMC) finns nu sammanlagt flera miljoner stamceller med unika rymdförvärvade egenskaper, och det genetiska materialet har analyserats i samarbete med bland annat amerikanska och italienska forskare.

– Framför allt var vi intresserade av hur tillväxten skulle bli när cellerna placerades i 3D-utskrivet stödmaterial. Vi ser att statistiskt sett är de som varit i rymden mycket bättre på att föröka sig än kontrollerna på jorden. Det öppnar helt nya möjligheter för medicinsk forskning och behandlingar i framtiden, säger Elena Kozlova i en uppdatering på Uppsala universitets nyhetssida.

Forskagruppen planerar nu fler experiment för att fortsätta undersöka sina upptäckter, med särskilt fokus på hur det kan tillämpas på jorden.

- Nästa steg är experiment med simulerad mikrogravitation för att kunna återskapa detta på jorden. Om det är omöjligt kommer vi att sikta på nya framtida experiment i rymden, säger Elena Kozlova.

Ytterligare studier kan bidra till nya behandlingsmetoder för olika sjukdomar, exempelvis stamcellsbehandling av neurodegenerativa sjukdomar eller typ 1-diabetes. För att detta ska bli möjligt behövs ytterligare vetenskapliga experiment för att hitta mekanismerna bakom stamcellernas nya egenskaper, och hur de kan användas för medicinska ändamål. Elena Kozlova säger att vi kanske har fler svar om ett år.

Det framgångsrika rymdexperimentet kan också leda vidare till fler liknande projekt i framtiden.