Bloggen - Bemannad rymdfart

Så kan vi lösa brott i rymden

Människor kommer i allt större utsträckning resa till rymden i framtiden. Eftersom människor är som de är ökar det dessvärre behovet av kriminalteknik i utomjordisk miljö. Detta har bidragit till att ett nytt spännande område har vuxit fram: astroforensik.
Sherlock Holmes löser brott på en rymdstation
Rymdstyrelsen
Ämnen:
´
Publicerad
2024-03-20
Dela artikel:

Inom NASA:s Artemis-program finns planer på att skicka tillbaka astronauter till månen och etablera ett permanent laboratorium i månens omloppsbana före slutet av årtiondet. Samtidigt gör privata företag stora framsteg när det gäller att transportera betalande kunder ut i rymden.

Utvecklingen ger inte bara större möjligheter att utforska rymden. I takt med att mänskligheten flyttar sina gränser kommer även en del risker. Vad händer om det så traditionellt fredliga rymden inte alltid är det. Om det skulle ske en stöld, eller till och med ett mord i rymden. Hur säkrar man bevis i tyngdlöshet långt från jorden?

CSI i rymdens kalla mörker

Forensik är en sammanfattande benämning på tekniska undersökningsmetoder som används i brottsundersökningar, och i rymden är disciplinen fortfarande i sin linda och kallas då astroforensik.

Miljön för kriminaltekniska undersökningar i rymden är tuff, med till exempel mindre gravitation, kosmisk strålning, extrema temperaturer och behovet av syreförsörjande klimatsystem.

Det gör det svårare att förstå och analysera bevismaterial i rymden än på jorden. Till exempel är gravitationen på jorden konstant, medan de flesta miljöer i rymden har mycket låg gravitation eller mikrogravitation.  

Ett exempel på bevismaterial som är svårare att analysera i rymden är blodfläckar, eftersom gravitationen i stor utsträckning påverkar hur fläckarna bildas på jorden.

I en nyligen publicerad studie undersökte forskare hur gravitationsmiljön i rymden påverkar de kriminaltekniska undersökningarna av blod.

I studien användes ett forskningsflygplan som befann sig i mikrogravitation under kortare perioder under paraboliska flygningar. Där projicerades ett antal bloddroppar på ett papper, som sedan fotograferades och analyserades.

Resultatet var att mikrogravitationen verkligen förändrade bloddropparnas beteende och hur de fläckar som skapades såg ut. Det beror på att blod på jorden dras ned av tyngdkraften tills det träffar en yta, medan blod i rymden färdas i en rak linje tills det träffar pappret.  

Den andra viktiga observationen var spridningen av blodet när det träffade ytan. På jorden kollapsar bloddroppen och bildar en liten våg, som sprids i form av en fläck. Utan gravitation hämmas spridningen av bloddroppen av kraften i ytspänningen och sammanhållningen, vilket gör att fläcken blir mindre än på jorden.

För att utöka forskningen i denna nya kriminaltekniska disciplin krävs större miljöer med mikrogravitation. Därför drömmer forskarna om att skapa galaxens första utomjordiska kriminaltekniska laboratorium.

Den här texten är baserad från en artikel skriven i The Conversation. Läs den här