Bloggen - Astronomi

Rymdteleskopet Euclid har startat sitt uppdrag

I förra veckan började ett sex år långt arbete med att kartlägga de mörka delarna av universum närmast oss. Huvudmålet för Euclid är att mer detaljerat än någonsin tidigare mäta formerna på miljarder galaxer under miljarder år av kosmisk historia, för att ge en 3D-bild av fördelningen av mörk materia i vårt universum.
Euclid teleskopkarta
ESA/Euclid/Euclid-konsortiet. Erkännande: Arbete utfört av ATG enligt kontrakt för ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Ämnen:
´
Publicerad
2024-02-21
Dela artikel:

Det europeiska rymdteleskopet Euclid sändes upp i rymden den första juli förra året. Enligt forskarna är det ett av de mest precisa och stabila teleskopet som någonsin byggts. Euclid ligger på ungefär samma plats som James Webb-teleskopet i den så kallade andra Lagrangepunkten, L2, ungefär 1,5 miljoner kilometer från jorden. Vid den här platsen balanserar jorden och solens gravitation ut varandra och objekt som placeras i de olika Lagrangepunkterna (finns fem totalt) ”fastnar” och följer jorden och månen runt solen. L2 ligger bakom jorden sett från solen och är därmed i konstant skugga. Något som är väldigt bra för teleskop som ska observera universum.

Euclid ska ge oss en bättre förståelse för de "mystiska" komponenterna i vårt universum, som kallas mörk materia och mörk energi.

Till skillnad från den ”normala” materia som vi kan observera och ta på varken reflekterar eller avger den mörka materian ljus. Den binder ihop galaxer och tros utgöra ungefär 25 procent av all massa i universum. Astronomer har också visat att universums expansion under de senaste fem miljarder åren har accelererat snabbare än väntat. Många tror att denna acceleration drivs av en osynlig kraft, som har kallats mörk energi. Denna utgör ungefär 70 procent av energin i universum. Räknar man bort den mörka materian och energin återstår bara 5 procent och det är vad allt du någonsin sett består av.

50 000 galaxer i en enda bild

Nu när Euclid äntligen kommit igång med sitt vetenskapliga uppdrag inleds ett enormt arbete som sträcker sig över de kommande sex åren. Därefter räknar man med att teleskopet kunnat observera en tredjedel av vår stjärnhimmel.

Euclid kommer att följa ett så kallat "step-and-stare"-observationsläge. Det innebär att teleskopet kommer att stirra på ett område på himlen i cirka 70 minuter och producera bilder och spektra, sedan tar det fyra minuter att flytta till nästa område på himlen. Under hela sitt uppdrag kommer Euclid att utföra mer än 40 000 av dessa pekningar och i varje pekning kommer teleskopet att kunna mäta formerna av omkring 50 000 galaxer med den noggrannhet som krävs i en enda bild, och den kommer dessutom att upptäcka många fler svaga galaxer i dess bakgrundsdata. Forskarna har som mål att studera 1,5 miljarder galaxer för att uppnå de utsatta forskningsmålen.

Läs mer om Euclid här