Bloggen - Jordobservation

Rymddata och AI avslöjar aktivitet till havs

75 procent av världens fiskefartyg har hittills varit okända i offentliga spårningssystem, enligt en ny studie. Men tack vare satellitdata och artificiell intelligens kan forskare för första gången få en heltäckande bild av aktiviteter till havs, med allt från fartyg till vindkraftverk och oljeplattformar.
Fiskebåtar i havet utanför Portugal, Spanien och Marocko
ESA/Paolo et al., 2024/Global Fishing Watch
Fiskebåtar i haven utanför Portugal, Spanien och Marocko. De blå prickarna är båtar som är spårbara med hjälp av sändare. De gula är de som upptäckts ytterligare av satellit och AI.
Ämnen:
´
Publicerad
2024-02-28
Dela artikel:

Historiskt sett har fartygsaktivitet världen över varit dåligt dokumenterad, vilket gjort det svårt att förstå hur den viktiga resursen världens hav används.  Nu, genom att kombinera rymdteknik och maskininlärning, har hemlig industriell verksamhet till havs kunnat kartläggas på ett sätt som tidigare inte varit möjlig.

I den nya banbrytande studien över världens aktivitet till havs, som nyligen publicerades i tidskriften Nature, användes fem års rymddata från Copernicus-satelliterna Sentinel 1 och Sentinel 2 samt GPS-information för att identifiera fartyg som inte deklarerat sina positioner.

Genom att använda artificiell intelligens kunde forskare identifiera fartyg som inte hade deklarerat sina positioner och dra slutsatsen vilka av fartygen som ägnade sig åt fiske, vilket gjorde det möjligt att skapa den mest omfattande bilden av det globala industriella fisket någonsin.

Studien leddes av Global Fishing Watch, som är en organisation som strävar efter att ökad insyn i mänsklig aktivitet till havs.  Den omfattade kustvatten på de sex kontinenter, där den stora majoriteten av fisket och offshore-infrastrukturen är koncentrerad. Studien utfördes för femårsperioden, 2017–2021.

Mörka flottor identifierades

Fartyg som inte ingår i offentliga övervakningssystem kallas ofta för mörka flottor. Den nya studien visade att många länder hade en stor andel mörka fiskefartyg i vatten, där de offentliga övervakningssystemen visade på liten fartygsaktivitet.

Resultatet av studien överraskade forskarna. 75 procent av världens fiskefartyg visade sig varit okända för offentliga spårningssystem. Mer än en fjärdedel av fartygsaktiviteten inom transport och energi saknades också i spårningssystemen. 

David Kroodsma, chef för forskning och innovation på Global Fishing Watch säger till tidskriften Nature att en ny industriell revolution har vuxit fram i våra hav utan att upptäckas förrän nu.

- På land har vi detaljerade kartor över nästan varje väg och byggnad på planeten. Tillväxten i våra hav har däremot till stor del varit dold för allmänheten. Den här studien hjälper till att eliminera de blinda fläckarna och kastar ljus över bredden och intensiteten i mänsklig aktivitet till havs, säger han.  

De data som tidigare funnits tillgängliga har visat att antalet fartyg i Europa och Asien är relativt likartad. Den nya studien visar i stället att Asien dominerar. Av tio fiskefartyg som identifierades låg sju i Asien och bara ett i Europa.

I studien tittade man också på offshore-infrastruktur som vindkraftverk och oljeplattformar. År 2021 var antalet turbiner fler än antalet oljeplattformar. Studien visade att antalet vindkraftverk fördubblades under femårsperioden. Mest ökade Kinas havsbaserade vindkraft, nio gånger mellan 2017 och 2021. Antalet oljestrukturer ökade med 16 procent

Den nya studien bidrar inte bara till kartläggning av haven. Den gör det möjligt att skapa en bättre förståelse för hur människan påverkar miljön och naturresurserna.