Bloggen - Forskning i rymden

ESA ska studera Venus och gravitationsvågor i rymden

ESA har nyligen beslutat om två nya rymduppdrag. Venus ska studeras från sin inre kärna ända ut till den yttre atmosfären och gravitationsvågor i rymden ska även utforskas.
Informationstext Envision
ESA/ATG, CC BY-SA 3.0 IGO
Ämnen:
´
Publicerad
2024-02-08
Dela artikel:

Venus är jordens närmaste grannplanet. Men även om den är lik jorden både till storlek och massa är det ingen trevlig plats att besöka. Atmosfären är extremt tät, planeten är täckt av ett tjockt moln av svavelsyra och yttemperaturen är hela 464 grader Celsius. Men hur och när blev jordens tvilling så ogästvänlig?  

ESA hoppas få svar på detta och många andra mysterier om Venus i ett nytt uppdrag som kallas EnVision, som nyligen godkändes av ESA:s vetenskapliga programkommitté. EnVision blir det andra europeiska uppdraget till Venus, efter ESA:s Venus Express (2005–2014). Planen är att rymdfarkosten ska sändas upp med en Ariane 6-raket år 2031.

Målet med uppdraget är att få viktiga insikter om Venus historia och geologiska aktivitet. Forskarna ska bland annat undersöka hur vulkaner, plattektonik och asteroidnedslag har format Venus yta, och hur geologiskt aktiv planeten är idag. De ska även studera Venus väder och klimat samt samla data om strukturen och tjockleken hos Venus kärna, mantel och skorpa.

Unikt med uppdraget är att hela planeten ska studeras som ett system, vilket ska ge kunskap om hur Venus yta, dess inre och dess atmosfär interagerar med varandra. För att lyckas med detta har EnVision med sig en stor uppsättning vetenskapliga instrument, som exempelvis radarinstrument och spektrometrar, upp i rymden.

En europeisk industriell entreprenör kommer väljas ut under året och därefter kommer bygget av rymdfarkosten och den slutgiltiga utformningen av uppdraget börja. 

EnVision blir i och med godkännandet en del av ESA:s Cosmic Vision 2015–2025, som är ESA:s planeringscykel för rymdvetenskapliga uppdrag.

LISA infografik
ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Gravitationsvågor från rymden studeras

Einstein gjorde för hundra år sedan den revolutionerande förutsägelsen att när massiva föremål accelererar skapar de små krusningar, så kallade gravitationsvågor, som skakar om rumtiden. Den tekniska utvecklingen gör att det nu går att upptäcka dessa ytterst svårfångade signaler.

I slutet av januari godkändes Laser Interferometer Space Antenna, LISA, av ESA:s vetenskapliga programkommitté. LISA är den första vetenskapliga satsningen för att upptäcka och studera gravitationsvågor från rymden, och är liksom EnVision en del av ESA:s Cosmic Vision. 

LISA består av tre rymdfarkoster som ska följa jorden i dess bana runt solen. Tillsammans bildar de tre rymdfarkosterna en exakt liksidig triangel i rymden med sidor som är hela 2,5 miljoner km långa. Farkosterna kommer att utbyta laserstrålar som ger möjlighet att, med hjälp av markbaserade instrument, upptäcka gravitationsvågor som kommer från stora händelser som till exempel supernovaexplosioner. 

Solida kuber av guld och platina används för att upptäcka gravitationsvågorna. 

Kuberna, som är något mindre än Rubiks kuber, kommer sväva fritt i hjärtat av varje rymdfarkost. Gravitationsvågorna påverkar avstånden mellan massorna i de olika rymdfarkosterna. De variationer som uppstår kan spåras med hjälp av laserinterferometri, ner till några miljarddelar av en millimeter.  

Forskarna hoppas på så sätt kunna upptäcka krusningar i rumtiden som uppstår när till exempel enorma svarta hål i galaxernas centrum kolliderar. Genom att spåra ursprunget till dessa hoppas man kunna fastställa vilken roll de spelar i galaxernas utveckling.  

LISA innebär möjligheter till banbrytande forskning. Genom att upptäcka hur kompakta objekt som vita dvärgar eller neutronstjärnor i vår galax har smält samman kan vi få en unik inblick i de sista stadierna av utvecklingen av dessa system och få förståelse för Vintergatans struktur.

Det kan också bli möjligt att få en direkt inblick i de allra första sekunderna efter Big Bang genom att fånga den gravitationella "ringningen" från de första ögonblicken av vårt universum.

-          Om vi tänker oss att vi hittills, med våra astrofysikuppdrag, har tittat på kosmos som på en stumfilm, så kommer LISA att fånga krusningarna i rumtiden och förändra spelreglerna, precis som när ljud lades till i filmer, säger Oliver Jennrich, forskare inom uppdraget LISA.

Godkännandet av LISA innebär ett klartecken för att instrument och rymdfarkoster ska börja byggas i januari 2025, då en europeisk industriell entreprenör ska ha valts ut. Uppsändningen av de tre rymdfarkosterna är planerad till 2035 med en Ariane 6-raket.