Bloggen - Bemannad rymdfart

Sveriges nya astronaut

Ingenjören och stridspiloten Marcus Wandt från Linköping är Sveriges nästa astronaut. Bland 22 500 sökande valdes han till reserv i ESA:s astronautgrupp och väntar nu på möjliga uppdrag. Drivkraften är att skapa innovation som vi kan ha nytta av i många generationer.
Marcus Wandt framför flygplan
SAAB
Ämnen:
´
Publicerad
2022-11-30
Dela artikel:

I fjol tipsade Marcus Wandts fru Karina honom om att det gick att söka till astronaut hos den europeiska rymdorganisationen ESA. För Marcus Wandt kändes det självklart att söka, även om tanken var svindlande och chanserna att bli vald bland alla tusentals sökande kändes små.

Därför blev han glad bara över att bli kallad till tester i Tyskland och Frankrike. Det senaste året har han genomfört grupptester, psykologiska- och medicinska tester, intervjuer och tester i naturvetenskapliga ämnen.

Under en gala i Paris förra veckan fick han beskedet att han valts ut till reservastronaut bland europas totalt 17 nya astronauter, de första som valts ut sedan år 2008. Att få veta att han nått ända fram och valts ut bland 22 500 sökande världen över var en mäktig känsla.  

Vi på Rymdstyrelsen är såklart superstolta över Marcus Wandts prestation hittills och ringde upp honom för att ställa ett par frågor vi gått och funderat på.

Varför tror du att just du valdes?  

"Jag tror det beror på en kombination av flera saker. I grunden är jag civilingenjör, vilket visar att jag har teknisk förståelse och förmåga att lära mig vad som krävs.

Jag har också varit fallskärmsjägare, där man utsätts för utmanande situationer med en liten grupp människor. Som stridspilot måste jag fatta snabba beslut i pressade situationer, jobba i team och med procedurer. Som testpilot har jag jobbat mycket riskhantering och riskbedömning, för att på ett kontrollerat sätt kunna gå ut i något okänt med acceptabel risknivå.

Sedan spelar det också in att jag är lagspelare och har ledaregenskaper."

Vad blir ditt bidrag om du åker ut i rymden?

"Mycket riskhantering och riskmitigrering för att nå så långt som möjligt på ett uppdrag, men med kontroll på vilka risker vi tar. Värdeanalyser är också ett viktigt inslag. Jag gör mycket värdeanalyser i mitt arbete som chefstestpilot på Saab och detta skulle kunna appliceras rakt in i rymdprojekten. Syftet är att se vad det finns för faktiskt värde med ett uppdrag och vad vi bör och inte bör göra för att nå vårt mål.

Jag förväntar mig också att jag ska kunna bidra till gruppsamarbete och ledarskap och vill också vara med och motivera, inspirera och hålla tempot.

Det är första gången ESA väljer ut reserver. Vad innebär det?   

"Enligt ESA är vi alla 17 uttagna till att påbörja astronaututbildningen. Sedan har man valt ut fem karriärastronauter, som kommer påbörja utbildningen nu. Vi reserver kommer att genomgå utbildning några veckor per år och även göra medicinska tester för att vara beredda att kliva in om det kommer ett uppdrag som passar.

Som jag uppfattar det är vi inte reserv i bemärkelsen ersättare för någon som inte kan åka utan som reserv för att ESA ska ha en större astronautpool redo för de behov som kommer framöver."

Varför känns uppdraget viktigt för dig?

"Jag vill vara med och flytta gränserna för mänskligheten. När vi siktar mot något svårt och utmanande tvingar det fram innovation och tekniska kliv snarare än tekniska steg. Mycket av det som vi tar fram för att vara i rymden på ett säkert sätt är saker som vi skulle behöva utveckla även på jorden i dag. Men drivkraften här på jorden är inte tillräckligt stark, eftersom framstegen inte behövs för att klara situationen i dag eller i morgon.

Genom att utveckla saker för att klara oss i rymden tvingar vi fram innovation som vi kommer att kunna ha nytta av över generationer. Detta driver mig starkt."

Vilka är oddsen för att du kommer upp i rymden?

"Ganska goda, tror jag. Det beror lite på hur mycket Sverige satsar på rymdverksamhet. I Sverige har vi mycket teknisk kompetens och knowhow, som jag tror ESA skulle ha stor nytta av. 

Jag hoppas att Sverige kommer att vara med och satsa på rymden för att inte missa möjligheten att fortsätta driva teknikutveckling, som vi är så bra på i Sverige. Allt vi lär oss i rymden har vi nytta av på jorden och nu kan vi bidra till att flytta gränserna för mänskligheten. Det är dessutom viktigt att Europa blir autonomt i rymdförmågan som världen ser ut i dag."

Fakta Marcus Wandt 

Marcus Wandt är utbildad elektronikingenjör på Chalmers tekniska högskola och har också genomgått officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Han är utbildad stridspilot i både Sverige och i USA och har arbetat som stridspilot inom Försvarsmakten. Nu är Marcus Wandt chefstestpilot på Saab Aeronautics.

Fakta ESA:s astronautprogram

  • 22 523 personer ansökte om att få komma med i ESA:s astronautprogram i fjol, vilket innebär en dubblering jämfört med förra antagningsprocessen 2008.
  • 18 svenskar fanns med bland de 1 361 som bjöds in till psykologiska tester. Därefter väntade intervjuer, grupptester, medicinska tester samt tester i naturvetenskapliga ämnen.
  • Förra veckan presenterades 17 utvalda astronauter. Fem har utsetts till ”karriärastronauter”, Sophie Adenot (Frankrike), Marco Sieber (Schweiz), Pablo Álvarez Fernández (Spanien), Raphael Liégeois (Belgien), och Rosemary Coogan (Storbritannien). 
  • Elva är astronauter i reserven och en har fysisk funktionsvariation och ska vara med i projekt som undersöker möjligheterna för personer med fysiska funktionshinder att arbeta i rymden.