Så fungerar Arctic Weather Satellite

AWS instrument
Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2024-05-30
Dela artikel:

AWS är en så kallad mikrosatellit. Det betyder att den förhållandevis liten. AWS är ungefär lika stor som en diskmaskin, medan många andra forsknings- och vädersatelliter omloppsbana är ungefär lika stora som bussar. Så stora satelliter brukar också kosta 20–30 gånger mer än de cirka 500 miljoner kronor som AWS-projektet landar på.

Trots sin ringa storlek är AWS utrustad med avancerad utrustning vilket ger den en imponerande prestanda som på många sätt är jämförbar med mycket större och dyrare satelliter. Huvudinstrumentet på AWS är en mikrovågsradiometer som kommer producera observationsdata för världens meteorologer och klimatforskare.  

Grundplattformen som satelliten är bygd på heter Innosat. Det är en framgångsrik satellitplattform utvecklad av teknikföretaget OHB Sweden. Det är samma plattform som använts för den svenska forskningssatelliten Mats som sköts upp i fjol. Läs mer om Mats på den här delen av Rymdstyrelsens hemsida (LÄNK). Att man återanvänder grundplattformen håller nere utvecklingskostnaderna för AWS ytterligare. Även om det behövts göras vissa modifikationer av plattformen.  

Ny typ av instrument

AWS är utrustad med en korsskannande mikrovågsradiometer med 19 kanaler. Detta är ett instrument som kan producera högupplöst atmosfärsdata om fukt- och temperatursnivåer, oavsett vilket väder som råder över den del av jorden som satelliten passerar över. Radiometern kommer vara särskilt bra på att samla in observationsdata om vad som försiggår djupt inne i moln. Tillgång till högupplöst data om fuktnivåer och isbildning djupt inne i moln kommer ge meteorologer bättre information som används för väderprognoser och klimatforskare mer information om fördelning mellan vattendroppar och iskristaller i moln, vilket är viktigt för strålningsbalansen i atmosfären och därmed klimatet. 

Mikrovågsradiometern har en snurrande spegel monterad på den del av satelliten som är vänd mot jorden. Spegeln snurrar snabbt och skannar av jorden en gång per sekund. I den delen av sitt varv när spegeln inte tittar mot jorden blickar den dels ut mot kall rymd, dels in mot ”magen” på själva satelliten. Det förser radiometern med kalla respektive varma kalibreringsdata som den kan ha som referenspunkt för data den samlar in när den är vänd mot jorden. Radiometern är mycket känslig och kapabel att producera den högupplösta observationsdata som meteorologerna efterfrågar.

Många komponenter

Satelliten kommer gå i en solsynkron omloppsbana som passerar Arktis och Antarktis på 600 kilometers höjd. Jorden roterar som bekant runt sin egen axel. Men AWS-satelliten följer inte med i den rotationen. Det innebär att den kommer se en annan del av planeten vid varje varv över nord- och sydpolen. Ett varv tar runt jorden tar bara 97 minuter. Att banan är solsynkron betyder att satelliten passerar en given latitud vid samma lokala tid varje varv. Observationsdata som AWS samlar in kommer huvudsakligen skickas ned till en nybyggd antenn på Svalbard, därifrån distribueras data till flera datacenter och vidare ut till användarna. Till exempel SMHI i Norrköping.  

AWS har ett omfattande svenskt innehåll. De svenska företaget OHB Sweden är huvudleverantörer i projektet. Dessutom är företagen AAC Clyde Space och Omnisys Instruments viktiga leverantörer av delsystem. Men flera företag från ESA-länder har levererat komponenter eller delsystem till AWS. Satellitens struktur är exempelvis byggd i Portugal. AWS kommer likt många satelliter få sin energi från solpaneler. Dessa levereras av ett spanskt företag.

Satelliten har en designlivslängd på 5,5 år. Men det är fullt möjligt att den kan hålla betydligt längre eller sluta fungera tidigare. AWS designlivslängd bygger på en uträkning som säger att det finns en 55 procent chans att satelliten fortfarande fungerar efter 5,5 år.