Arctic Weather Satellite - projektets gång

AWS i renrum
Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2024-05-30
Dela artikel:

AWS-projektets början kan sägas ha varit år 2016. Inom Europeiska rymdorganisationens (ESA) ministerråd beslutades då att avsätta pengar till Arctic Task Force. Det var en nybildad underorganisation inom ESA för europeiska länder med intressen i Arktis. Organisationen utredde om det fanns behov av nya satelliter för att leverera tjänster till regionen. År 2019 presenterades två förslag. Ett gick ut på att bygga och sända upp en ny stor satellit, och det andra förslaget gällde en mindre vädersatellit.

ESA valde att satsa på det andra förslaget. År 2021 fick OHB Sweden klartecken att påbörja arbetet för fullt. Eftersom många ESA-länder är med och finansierar AWS har också tillverkningen och utvecklingen av satelliten spridits ut mellan företag i medlemsländerna. Det är två svenska företag; OHB Sweden och Omnisys Instruments, som är huvudleverantör av satellit respektive vetenskapligt instrument. Forskare från lärosäten som Chalmers tekniska högskola samt myndigheten SMHI har bidragit med expertis för att säkerställa att AWS designas för att kunna ge forskare och meteorologer så bra data som möjligt.  

Företaget OHB Sweden har kunnat återanvända grundplattformen i AWS från den svenska forskningssatelliten Mats som sändes upp år 2022. Det har hållit nere utvecklingskostnaderna. 

Komplicerat arbete

Trots att man sparat tid och pengar genom att använda Innosat-plattformen har utvecklingsprojektet varit komplicerat. Inte minst på grund av den snäva utvecklingstidsplanen på knappt 3 år. Själva monteringen av satelliten tog endast ett halvår. Huvuddelen av arbetet bestod av förberedande ingenjörsarbete, analyser och simuleringar.

Normal utvecklingstid för en satellit av den här typen skulle annars ligga på runt 5–6 år. 

Det första större steget i OHB Swedens arbete var att bestämma och upphandla nödvändiga komponenter till satelliten. För att hålla nere kostnaderna försökte OHB Sweden i den mån det var möjligt att använda färdiga komponenter från marknaden i stället för specialdesigner. Men eftersom det handlar om så speciell teknik var det ändå långa ledtider innan många av komponenterna kunde levereras. 

Modelleringsarbetet påbörjades i början av 2022, innan många av komponenterna kommit fram. I det här stadiet utfördes olika typer av tester i simulerade miljöer. Både funktionella och fysiska miljö-tester genomfördes. Praktiskt handlade mycket av modelleringen om att kvalificera satellitens komponenter. Alltså att de verkligen skulle klara av de krävande påfrestningar som en satellit i rymden utsätts för. Till exempel de stora temperaturskillnader en satellit genomgår när den befinner sig i solljus respektive när den skyms av jorden. Detta gäller såväl för de stora delarna och instrumenten som ända ner till tejpen som används för att hålla samman vissa delar i satelliten. 

En kritisk designutvärdering blev klar i januari 2023 och visade att allting såg ut att fundera. Detta var precis innan satelliten behövde börja monteras ihop. 

Under hösten år 2023 blev satelliten färdigmonterad och därefter genomgick den omfattande tester i Tyskland under vintern 2023/2024. AWS ska sändas upp ombord på en Falcon 9-raket från Vandenberg i Kalifornien i juli 2024. Satelliten har en beräknad livslängd på 5,5 år.