Frågor och svar om Arctic Weather Satellite

På den här sidan svarar vi på vanliga frågor om Arctic Weather Satellite.
AWS grafik
Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2024-05-30
Dela artikel:

Vad är AWS?

AWS är en ny europeisk vädersatellit som ska gå i en polär omloppsbana som passerar Arktis och Antarktis. Satellitens nya instrument i kombination med dess omloppsbana gör att den kommer producera nya typer av väderdata som kommer vara till stor nytta för meteorologer och klimatforskare världen över. AWS är huvudsakligen svenskbygd och använder mycket av tekniken som utvecklades för den svenska forskningssatelliten Mats som sändes upp år 2022. 

Vad ska AWS utforska?

AWS ska utforska fukt- och temperaturnivåer i jordens atmosfär, samt mäta iskristaller inuti moln. Dess nya och avancerade mikrovågsradiometer gör att den kan samla in fukt- och temperaturdata från djupt inne i moln bättre än dagens vädersatelliter. AWS omloppsbana som passerar polerna kommer också ge oss tillgång till mer frekvent och bättre data över väderförhållandena på Arktis och Antarktis. Observationsdata som AWS samlar in kommer vara användbar för både meteorologer och klimatforskare. 

Vilken betydelse kan forskningen från AWS observationer få?

Observationsdata från AWS kommer användas av både meteorologer och klimatforskare. 

Även för klimatforskare är det viktigt att få mer information om vad som sker inuti molnen. Framför allt rörande processerna runt isbildning. Fördelningen mellan vattendroppar och iskristaller i moln påverkar hur mycket strålning som reflekteras tillbaka ut genom molnen, det påverkar strålningsbalansen. Bättre kunskap om vad moln består av bidrar till utvecklad kunskap om strålningsbalansen, vilket i sin tur är viktigt för arbetet med scenarier för framtida klimat.  Förhoppningsvis kommer data från AWS bidra till att vi kan konstruera mer exakta modeller för att beräkna jordens framtida klimat. 

Varför satsar ESA på AWS?

Bättre väderdata är användbart för både meteorologer och klimatforskare. Såväl i Europa som i resten av världen. AWS kommer att bidra med extra användbara väderdata för länder nära Arktis, där det i nuläget inte görs så frekventa satellitobservationer. Eftersom AWS är en liten satellit som använder sig av en redan färdigutvecklad grundplattform (Innosat) är den också förhållandevis billig. AWS utvecklingstid på cirka 3 år är också ovanligt kort. Som jämförelse har många avancerade satellitprojekt tagit mellan 15 och 20 år innan uppsändning.

Vilka står bakom projektet?

Rymdstyrelsen är initiativtagare till projektet, men arbetet leds och finansieras av den Europeiska rymdorganisationen (ESA). Huvudleverantörer i projektet är företagen OHB Sweden, svenska Omnisys Instruments som huvudleverantör för det vetenskapliga instrumentet på satelliten, samt Thales Alenia Space som huvudentreprenör för marksegmentet. Sammanlagt har 31 företag deltagit, inklusive 14 små och medelstora företag från 12 olika medlemsländer i ESA. 

Hur mycket kostar projektet?

AWS-projektet kostar cirka 500 miljoner kronor allt som allt. Inklusive utveckling, plattform, instrument, uppsändning av satelliten, och drift samt underhåll under projektet livslängd (beräknat till ca 5,5 år). Det finns planer inom Eumetsat, den Europeiska vädersatellitorganisationen, att bygga totalt 20 AWS-satelliter i en konstellation. Det projektet går under namnet EPS-Sterna.