Klimatforskning är ett av de fält som kommer ha störst nytta av observationsdata från AWS.
Patrick Eriksson
SMHI
´
Publicerad
2024-06-19
Dela artikel:

Patrick Eriksson är professor i global miljömätteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har haft en rådgivande roll i utvecklingen av AWS. 

Om allt går som det ska säger han att vädersatelliten AWS kommer göra det möjligt att mer noggrant granska klimatmodeller och på sikt förbättra dem. Klimatmodeller är datorsimulationer som till exempel kan uppskatta hur jordens klimat kommer förändras under de kommande decennierna till följd av den globala uppvärmningen. 

- AWS blir utrustad med en ny typ av instrument, en avancerad mikrovågsradiometer, som gör att den kan mäta isbildning djupt inne i moln. Detta är en ny typ av observationsdata jämfört med existerande vädersatelliter, säger Patrick Eriksson. 

Molnbildning är en viktig faktor i klimatmodeller.

- Att jordens medeltemperatur stiger om man ökar mängden växthusgaser är grundläggande fysik. Men att exakt räkna ut med hur mycket jorden blir varmare är väldigt komplicerat. Att förutsäga hur molnen kommer bete sig och se ut vid olika scenarion av växthusgasutsläpp är särskilt svårt. Molnen påverkar nämligen jordens strålningsbalans på olika sätt som både är uppvärmande och avkylande, säger Patrick Eriksson. 

Nuvarande vädersatelliter har infraröda- eller mikrovågsbaserade sensorer som är bra på att antingen mäta förekomster av mycket små iskristaller i toppen av moln, eller stora iskristaller i bottnen av dem. Men hur isbildningen ser ut i mitten av molnen är fortfarande delvis ett frågetecken. 

- Vi kan få en någorlunda bild av vad som händer djupt inuti moln via metoder som till exempel att skicka in flygplan utrustade med sensorer. Men dessa metoder ger bara stickprov, medan vi vill observera molntäcken globalt. Detta är bara möjligt med hjälp av en satellit, säger Patrick Eriksson. 

- AWS tillsammans med andra nya vädersatelliter som är planerade att sändas upp under kommande år kommer göra oss forskare mer säkra på vilka värden som vi ska förvänta oss för molnen i klimatmodellerna. Ett annat projekt som är särskilt värt att hålla ögonen på är Ice Cloud Imager (ICI) från Esa/Eumetsat, säger Patrick Eriksson. 

Det är inga små effekter i modellerna det kan handla om. 

- Beroende på vilka värden för parametriseringen av moln man väljer att mata in i dagens modeller kan man få skillnader på över 1 grad Celsius i global medeltemperatur för olika växthusgasscenarier. Så stor är osäkerheten idag, säger Patrick Eriksson. 

- En grad i global medeltemperatur hit eller dit kanske inte låter som så mycket. Men det innebär enorma skillnader i hur stora problem för människor, djur, och växtliv som den globala uppvärmningen kommer innebära. Så att kunna prognosticera isbildningen mer exakt än vi kan idag är jätteviktigt. Där kommer AWS vara till stor hjälp, säger Patrick Eriksson.