Gemensam utveckling inom rymddataexploatering

Nationella Rymddatalabbet, är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Sweden, Rise och Luleå tekniska universitet. Målet med ett nationellt rymddatalabb är att öka användningen av data från rymden för utvecklingen av samhället och industrin för planetens bästa.
´
Publicerad
2019-11-05
Dela artikel:

Rymdata används nu inom ett brett spektrum av fält. Det är oumbärligt för väderprognoser och övervakning av klimatet, bland annat, men rymddata är också oerhört viktigt för skogsbruk, jordbruk och andra områden där aktuell information om vegetation och markytan behövs.

Nationella Rymddatalabbet kommer att vara en nationell kunskaps- och datahub för svenska myndigheters arbete med jordobservationsdata och för utveckling av AI-baserad analys av data, genererade i rymdsystem. Syftet är att öka användningen av data från rymden för att utveckla samhället och industrin. Målet är att få data, teknik och metodik på plats för att systematiskt utveckla tjänster och applikationer som använder rymdata i datalabbet.

Läs mer om projektet på Digital Earth Sweden: Rymddatalabbet – Digital Earth Sweden