Ett nätverk för ökad kunskap om Sentineldata

Ett EU-initierat nätverk med syfte att öka användningen av Copernicusdata.
´
Publicerad
2018-03-28
Dela artikel:

Rymdstyrelsen utgör en av noderna i ett nätverk initierat av EU som har till syfte att öka användningen av Copernicusdata. Detta ska göras bland annat genom att sprida information om Copernicusprogrammet, genom att öka vetskapen och kunskapen samt stimulera användning av dess satellitdata. I uppdraget som Copernicus Relay ingår också att svara på frågor om programmet, dess data och tjänster och hur man kommer åt dem.

Läs mer om nätverket.