Högupplösta satellitbilder för myndigheter och forskare

Rymdstyrelsen har tillgång till satellitbilder från det fransk-svenska samarbetsprojektet Plejaderna. Dessa data får användas utan kostnad av institutionella användare såsom myndigheter och forskare i Sverige.
´
Publicerad
2018-03-28
Uppdaterad
2019-01-22
Dela artikel:

Satellitbilderna från Plejaderna är tagna med mycket hög upplösning. Detaljer på jordytan som är 50–70 cm i storlek kan analyseras. Bilder kan även fås i 3D. Dessa satellitbilder kan utgöra värdefull kompletterande information till den öppna och fria Sentineldata.

Om du saknar egen kompetens att analysera eller behandla bilderna kan du anlita något av de svenska utvecklingsföretagen för bearbetning, eftersom de inte har rätt att beställa dem själva.


Förutsättningar och beställning
För att kunna beställa bilder från Plejaderna måste du representera en institutionell offentlig svensk användare, exempelvis en svensk statlig myndighet, ett universitet, en forskningsinstitution eller annan skattefinansierad verksamhet.

Beställning av nya bilder är enklast att få tillgång till. Om du söker arkivbilder kan extra kostnader tillkomma. Om du vill ha bilder väldigt fort eller är en kommersiell aktör hänvisar vi till Intelligence Airbus. Rymdstyrelsen handlägger varje ansökan och beslutar om tilldelning av bilder. 

Kontakta någon av följande handläggare för att få mer information och beställa bilder:

Iris Lee Thompson
Jordobservation och Geografisk analys
Iris.leethompson@snsa.se
Telefon: 08-409 077 91


Fakta om Plejaderna

 • Franskt projekt i partnerskap med Italien, Belgien, Sverige, Spanien och Österrike.
 • Mycket högupplöst (VHR), ca 0,7 m, multispektralt bildsystem inkl. kanal för nära infrarött (NIR
 • Systemet består av två satelliter med både en civil och en militär kanal (dual-use). Sverige får bara använda den civila kanalen.
 • Korta ledtider mellan mottagning och leverans. Bra vid krissituationer.
 • Återbesökstid 24 timmar (två satelliter) för varje plats på Jorden.
 • Stråkbredd (täckning på marken) 20 km.
 • Scenstorlek 20x20 km.
 • Bildkapacitet per dag: ca 350 scener per satellit.
 • Stereobilder möjliga (3D) eftersom satelliten kan titta både bakåt och framåt.
 • Markstationer i Toulouse (central katalog), Esrange m fl.
 • Airbus Defense and Space är den kommersiella aktören för datadistribution (civila delen) och hanterar all programmering av dataförfrågningar
 • Den franska staten äger rättigheterna till data från Plejaderna genom sin rymdmyndighet CNES (copyright)
 • Sverige har rätt till data både genom programmeringsförsök av satelliterna och till data från arkivkatalogen. Utöver programmeringsförsöken har vi rätt till 100 scener per år och satellit från den centrala. Data därutöver får handlas med rabatt.
 • Hur Sverige hanterar nationella data är upp till oss förutsatt att slutanvändarna är svenska institutionella användare, alltså skattefinansierad verksamhet, inkl. universitet och högskolor, för icke-kommersiellt bruk. Svenska utvecklare inom förädlingsindustrin kan ta uppdrag från svenska slutanvändare.
 • Svenska slutanvändare kan dela data mellan varandra om man har slutanvändarlicens.

Läs mer om Plejadernas metadata