I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I enlighet med förordningen om rymdverksamhet (SFS 1982:1069, 1994:114) förs detta register av Rymdstyrelsen.