En handlingsplan för svensk rymdverksamhet i en ny tidsera.
Akademi, industri och försvaret lyfter rymden
Nasa
´
Publicerad
2024-04-16
Dela artikel:

”Rymdbranschen står inför ett paradigmskifte”, ”Rymden är inte längre enbart en angelägenhet för enskilda stater”, ”Samhällets beroende av rymdsystem ökar”, ”Rymden är nästa arena för militära konflikter” - citaten är många och mot denna bakgrund är det inte konstigt att rymden på senare tid blivit en alltmer politisk fråga. Dessutom startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina och IPCC:s rapporter om människans påverkan av klimatet blir alltmer alarmerande.

Beroendet av jordobservation, säker kommunikation och pålitlig navigering framstår allt tydligare. Detta sammantaget gör att det förefaller rätt naturligt att många länder ser över sina rymdsatsningar och ökar sina rymdrelaterade budgetar kraftigt. I Europa ökar EU:s intresse för rymd med medföljande budgetökningar och bidragen till ESA:s (European Space Agency) verksamhet och program stiger. För att koordinera dessa ny  stora rymdambitioner tar ESA i samråd med EU initiativ till att starta tre ”acceleratorer” som erbjuder möjligheter att i Europa samverka inom områden som rör den gröna omställningen och skydd av såväl jorden som rymdsystemen för säkerhet och vid kriser. Även i Sverige har rymdfrågorna aktualiserats men jämfört med många andra länder så har de stora satsningarna uteblivit.

Med denna bakgrund startade Rymdstyrelsen sommaren 2021 initiativet Akademi, industri och försvaret lyfter rymden. Målet har varit att lyfta fram rymdfrågor som är viktiga för Sverige eftersom de skapar samhällsnytta, innovation och inspiration, och därigenom motiverar en kraftigt ökad svensk satsning. Syftet är att skapa kunskap om rymdens möjligheter och initiera olika aktiviteter som ger nytta för Sverige inom en mängd områden. Med detta initiativ är målsättningen att nå ut till alla relaterade myndigheter, regioner, kommuner och utbildningssäten. Resultatet av gruppens arbete är denna handlingsplan för svensk rymdverksamhet i en ny tidsera som du håller i din hand.

Anna Rathsman, Generaldirektör Rymdstyrelsen

Akademi, industri och försvaret lyfter rymden