Ansökan till Europeiska försvarsfonden 2024

Ansökan till EDF 2024 är öppen.
Galileo satellit
ESA-P. Carril
´
Publicerad
2024-05-20
Dela artikel:

Inom rymddomänen finns tre utlysningar att söka på, två som handlar om bildanalys av satellitbilder och en som handlar om satellitkommunikation. Den totala budgeten för dessa utlysningar är 50 miljoner euro. Bildanalysutlysningarna kräver ingen medfinansiering då de är forskningsprojekt, men det gör däremot utlysningen om satcom. Det finns även särskilda utlysningar för SME och disruptiv teknik, både med och utan krav på medfinansiering. Rymdstyrelsen medfinansierar inte projekt inom EDF.

Du som vill delta behöver finna  partners att samverka med för att kunna söka medel, oavsett krav på medfinansiering. Det krävs minst tre utförare från tre medlemsstater. För projekt inom kategorin disruptiv teknik krävs endast två deltagare från två olika medlemsländer.

För frågor om EDF hänvisar vi till FMVs EDF-kontor.

Sista datum för projektansökningar är 5 november 2024.

Länk till FMVs sida och EDFs ansökningssida.

Europeiska försvarsfonden (fmv.se)

EDF Work Programme 2024 (europa.eu)