Satellitdata – Sveriges dolda styrkeområde

Data från satelliter används till mer än vi tror och inspirerar till att lösa problem på nya sätt. Under ett seminarium arrangerat av den Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) nyligen fick vi ta del av hur satellitdata används för militära ändamål och för övervakning av jordens klimat, men också för att spåra granbarkborrar i de svenska skogarna.
ESA:s senaste vädersatellit Meteosat Third Generation
ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
´
Publicerad
2023-11-30
Dela artikel:

Semiariet ägde rum på måndagen den 27 november i IVAs lokaler på Östermalm i Stockholm. Fokus låg på säkerhet, klimat och miljö. Korta föredrag följdes av en panel där diskussionen fördjupades om varför denna högaktuella del av rymdforskningen är så viktig för Sverige, och vad vi mer kan göra för att utveckla all potential som finns.

Seminariet arrangerades i samarbete med Krigsvetenskapsakademien.

Program

  • Tuula Teeri, VD Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Eva Krutmeijer (moderator) hälsar välkomna.
  • Peter Sandwall, Statssekreterare Försvarsdepartementet, Inledningsanförande.
  • Anna Rathsman, GD Rymdstyrelsen. Helhetsbilden. Hur viktigt och användbart det är med rymddata.
  • Mats Helgesson, Tidigare flygvapenchef, ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Rymden och säkerheten. Exempel kopplat till krig, försvar och samhällsnytta.
  • Maria Nordström, Digitaliseringsledare Skogforsk. Rymden och skogen. Exempel från skogsnäringen.
  • Jean-Noël Thépaut, Direktör EUs klimattjänst Copernicus. Rymden och klimatet. Exempel kopplat till väder och klimat
  • Panelsamtal med Gunnar Karlson,  Krigsvetenskapsakademien, Leif Haglund, VD Maxar, Mats Wiking, Utbildningsutskottet (S), och Johan Kuylenstierna GD Formas.
  • Erland Källén och Eva Krutmeijer: Avslutande reflektioner