Nu invigs ESERO Sverige

Nu har rymdsatsningen ESERO invigts i Sverige. Projektet som initierats av den europeiska rymdorganisationens ESA och Rymdstyrelsen har som syfte att väcka skolungdomars nyfikenhet för naturvetenskap och teknik genom att använda rymden som inspiration.
Dragon kapseln
NASA
´
Publicerad
2021-11-25
Dela artikel:

I över 15 år har ESA drivit sitt utbildningsprojekt ESERO (European Space Education Resource Office) som nu finns i 19 länder i Europa. Med rymden som språngbräda i undervisningen är syftet att öka barn och ungdomars intresse för STEM-ämnena, det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

Nu har ESERO etablerats även i Sverige. Projektet kommer att drivas i samverkan mellan KTH, Tekniska museet och Wisdomekonsortiet övriga fyra science center/vetenskapscenter. Målet är en nationell samlingspunkt för rymdrelaterad utbildning, och geografiskt når ESERO i Sverige ut till elever och lärare i hela landet.

– Som astronaut märker man hela tiden hur rymden lockar unga och det är ett tacksamt verktyg för att stimulera fler att studera teknik, matematik och naturvetenskap. Detta är ämnen som ligger till grund för vårt samhälles välbefinnande. Jag är glad och tacksam över att vi tillsammans med ESA och Rymdstyrelsen genom ESERO nu kan ytterligare stärka dessa utbildningsmöjligheter i Sverige och på KTH, säger Christer Fuglesang, föreståndare för KTH Space Center och ordförande för ESERO Sverige.

Ungas fascination för rymden

Varje lands ESERO-kontor skräddarsyr aktiviteter som passar de nationella läroplanerna, lokala behov och sammanhang, samtidigt som de drar nytta av det kontinuerliga utbytet av goda exempel och resurser inom ESERO-nätverket.

– Genom att ta avstamp i ungas fascination för rymden vill ESERO Sverige inspirera och öka kunskap inom naturvetenskap och teknik. Dessa ämnen är centrala i en tid med många utmaningar, klimatförändringar och "fake news". ESERO Sverige vill ge fler unga tillgång till såväl kunskap om rymden som om hur denna kunskap kan användas i praktiken här på jorden. Kunskap som behövs både för att kunna möta de stora klimatutmaningarna, men också för att kunna bemöta olika påståenden och vara kritiska i sin vardag, säger Cecilia Kozma, projektledare på ESERO Sverige.

ESERO Sverige kommer att tillhandahålla lärarutbildningar, klassrumsmaterial, tvärvetenskapliga skolprojekt, information om STEM-karriärer. Förebilder från den nationella rymdindustrin och akademin kommer att medverka i arbetet.

Texten är tagen från KTH:s pressmeddelande.

Läs mer om ESERO här