Call 2022-R: Stöd till forskningsprojekt och doktorandtjänster.

Projektnamn

Användning av OLC I Sentinel-3 data för att bedöma effekten av klimatförändringar i kustvatten och sjöar

Dnr
2022-00128
Projektledare
Susanne Kratzer
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Flerpunktsmätningar av små magnetfältsstrukturer av hög amplitud (SLAMS) och deras roll för dynamik och jonacceleration vid jordens bogchock

Dnr
2022-00131
Projektledare
Tomas Karlsson
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Övervakning och bibehållade av kardiopulmonell hälsa under långvarig rymdvistelse

Dnr
2022-00132
Projektledare
Lars Karlsson
Institution
Karolinska Institutet
Projektnamn

Äntligen utreds de 3-dimensionella egenskaperna hos magnetosheath jets - Högupplösta simuleringar och observerat data

Dnr
2022-00138
Projektledare
Maria Hamrin
Institution
Umeå universitet
Projektnamn

Lagrangsk uppdelning av havscirkulationen observerat från rymden

Dnr
2022-00141
Projektledare
Kristofer Döös
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

The Bird's Eye Milky Way: Gaias syn på täthetsdiagnostiken för stjärnbildning

Dnr
2022-00144
Projektledare
Jouni Kainulainen
Institution
Chalmers tekniska högskola
Projektnamn

Interplanetär utvärdering av stoftemissioner med hjälp av aktiv fjärranalys på jorden och Mars

Dnr
2022-00148
Projektledare
Michael Kahnert
Institution
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Projektnamn

Rymdövervakning av Arktis Polynyor

Dnr
2022-00149
Projektledare
Céline Heuzé
Institution
Göteborgs universitet
Projektnamn

Fysik och kemi för planetbildande skivor i extrema strålningsmiljöer

Dnr
2022-00154
Projekledare
Arjan Bik
Institution
Lunds universitet
Projektnamn

Kombination av olika satelliters styrkor för bättre representation av stratosfärsaerosol

Dnr
2022-00157
Projektledare
Johan Friberg
Institution
Lunds universitet
Projektnamn

Phobos i rampljuset: Härleda regolitegenskaper med hjälp av "Opposition Surge"

Dnr
2022-00159
Projektledare
Stefan Schröder
Institution
Luleå Tekniska Universitet
Projektnamn

Utforskning av månens neutrala corona

Dnr
2022-00164
Projektledare
Martin Wieser
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Förklara, sammanlänka och kommunicera cirkulationen av de Nordiska haven från rymden

Dnr
2022-00172
Projektledare
Léon Chafik
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Röntgenpolarimetri med XL-Calibur

Dnr
2022-00178
Projektledare
Mark Pearce
Institution
Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Projektnamn

Kopplingen magnetosfär-innandöme vid Merkurius under extrema solutbrott

Dnr
2022-00183
Projektledare
Shahab Fatemi
Institution
Umeå universitet
Projektnamn

Dynamik och struktur av månens minimagnetosfärer

Dnr
2022‐00187
Projektledare
Stanislav Barabash
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Beläggning och torkning av tunna vätskefilmer under mikrogravitationsförsök på sondraket i system relevanta för organiska solceller

Dnr
2022-00197
Projektledare
Jan Van Stam
Institution
Karlstads universitet
Projektnamn

Studier av Mars jonosfär

Dnr
2022-00201
Projektledare
Erik Vigren
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Gammablixtar med Fermi: Jetstråledynamik vid satureringsradien och starten av den externa chockstrålningen

Dnr
2022-00205
Projektledare
Felix Ryde
Institution
Kungliga Tekniska högskolan, KTH