Call 2022-N: Rymdstyrelsens åtaganden till internationella rymdprojekt.

Projektnamn

Validering av EarthCARE-ATLID mätningar med markbaserade lidarmätningar i norra Sverige

Dnr
2022-00088
Projektledare
Peter Voelger
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Lunar Neutrals Telescope, ett instrument för en turkisk månfarkost

Dnr
2022-00089
Projektledare
Manabu Shimoyama
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Venus Neutrals Analyser (VNA) ombord ISRO Venus Orbiter

Dnr
2022-00090
Projektledare
Yoshifumi Futaana
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Kalibrering, databehandling och operationer för MMS/SDP

Dnr
2022-00091
Projektledare
Yuri Khotyaintsev
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF