Call 2022-C: Bidrag för forskare som söker stöd för karriärtjänst.

Projektnamn

Atmosfärens gravitationsvågor - Tre luckor att fylla

Dnr
2022-00108
Projektledare
Linda Megner
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Pyrogeografi i Konfliktområden: Satellitbaserad Fjärranalys av Vegetationsbränder i Mellanöstern

Dnr
2022-00111
Projektledare
Lina Eklund
Institution
Lunds universitet
Projektnamn

Plasmauppvärmning i regioner med magnetisk omkoppling

Dnr
2022-00121
Projektledare
Cecilia Norgren
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF