Comet Interceptor / COMPLIMENT LP & Boom

Comet Interceptor är ett ESA-projekt med målet att göra den första förbiflygningen av en dynamiskt ny komet, dvs en komet som når solsystemets inre delar för första gången, och dessutom med tre satelliter samtidigt. Det senare är av särskilt intresse för kometplasmafysiken och hur kometatmosfären växelverkar med solvinden eftersom det ger möjlighet att skilja på rums- och tidsförändringar i plasmat. Sverige bidrar med bland annat ett Langmuirprob-instrument för att kunna mäta olika egenskaper i kometens koma, så som plasmatäthet och temperatur, elektriska fält och även egenskaper hos damm/stoftpartiklarna runt kometen. Detta är nödvändigt för att förstå dynamiken i en kometmagnetosfär. Våra mätningar utgör en viktig komplettering till det som gjordes med Rosetta, för att se hur de strukturer vi kunde observera med Rosetta passar in i den storskaliga bilden av en kometmagnetosfär. Genom att ha plasmainstrument på båda de europeiska farkosterna i projektet kommer vi att få flerpunktsmätningar, som blir ännu bättre genom att även en tredje (japansk) rymdsond gör liknande mätningar.

Dnr
2021-00047
Projektledare
Niklas Edberg
Institution
Institutet för rymdfysik
2022
4 851 kkr
2023
5 264 kkr
2024
8 475 kkr
2025
7 637 kkr
Totalt beviljat bidrag
26 227 kkr