JUICE/RPWI Travel support during operations

JUICE/RPWI Stöd för resor

Europa samlar krafterna och bygger en stor rymdfarkost som skall skjutas upp år 2022, och sedan färdas under 8 år till Jupiter och dess isiga månar. Det är speciellt de tre största isiga månarna Europa, Ganymedes och
Callisto som hägrar. Under dessa månars isytor kan det finnas oceaner av vatten. Forskarna tror att dessa hav är salta och därmed elektriskt ledande. Jupiters roterande magnetiska fält inducerar strömmar i dessa hav som i sin tur genererar elektromagnetiska fält som är detekterbara med instrumenten på rymdfarkosten, som kallas "Jupiter Icy Moons Explorer" (JUICE). Den kommer fram år 2031, och ombord finns flera instrumentpaket, varav två leds från Sverige! Ett av dessa instrumentpaket, "Radio & Plasma Wave Investigation" (RPWI), skall just mäta fält-störningarna från oceanerna under ytan på de isiga månarna. RPWI-forskarna hoppas också kunna att mäta is-tjockleken på månarna med hjälp av Jupiters egen radiostrålning som tros tränga ned djupt i isen runt månarna. Vattenplymer som sprutar ut från sprickor hos månen Europa hör också till undersökningsområdena. Dessa ting och mycket mer får vi svar på år 2031 till 2036 då man skall lägga sig i bana kring planetsystemets största måne, Ganymedes. Nu bygger forskarna för fullt sina instrument, testar dom, modifierar, testar igen, för att till slut sättas på rymdfarkosten under 2021. Uppskjutningen sker från Franska Guyana med den stora Ariane-5 raketen i September-2022. Köp pocornpåse till dess och sätt på TV:n. Mänskligheten är redo att expandera kunskapen ytterligare utåt i solsystemet.

 

Dnr
2021-00049
Projektledare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för rymdfysik
2022
530 kkr
2023
50 kkr
2024
50 kkr
2025
50 kkr
Totalt beviljat bidrag
680 kkr