Call 2020‐X: Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt

Projektnamn

Mission Extension of Cluster and Scandinavian Data Centre

Dnr
2020-00058
Projektledare
Mats André
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Totalt beviljat bidrag
1 246 kkr
Projektnamn

Mission Extension of Cluster and Scandinavian Data Centre

Dnr
2020-00062
Projektledare
Per-Arne Lingdqvist
Institution
Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Totalt beviljat bidrag
2 059 kkr
Projektnamn

Drift av instrumentet ASPERA-3 ombord på Mars Express

Projektledare
Mats Holmström
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Totalt beviljat bidrag
2 237 kkr