Call 2020-R: Stöd till forskningsprojekt och doktorandtjänster

Projektnamn

qCONDOR-quasi-kontinuerlig data assimilation system för väldig korta NWP prognoser

Dnr
2020-00128
Projektledare
Jelena Bojarova
Institution
SMHI
Projektnamn

Doktorandtjänst i karakterisering av exoplaneter

Dnr
2020-00129
Projektledare
Alexis Brandeker
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Övervakning av grödotillväxt för skördeprognos med Sentinel-2 MSI-data

Dnr
2020-00138
Projektledare
Lars Eklundh
Institution
Lund Universitet
Projektnamn

Transkriptomets roll i reglering av muskel- och immunsystemsförändringar vid avlastning

Dnr
2020-00141
Projektledare
Rodrigo Fernandez-Gonzalo
Institution
Karolinska Institutet
Projektnamn

Jonosfäriska E-skiktets fysik genom flerpunktsmätningar

Dnr
2020-00154
Projektledare
Nickolay Ivchenko
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Science preparation for the BepiColombo mission - magnetospheric physics

Dnr
2020-00159
Projektledare
Tomas Karlsson
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Genetiska och funktionella egenskaper hos nervstamceller vid ändrade gravitationsförhållanden och rymdfärd

Dnr
2020-00163
Projektedare
Elena Kozlova
Institution
Uppsala universitet
Projektnamn

Fjärranalys av Atlantvattnets cirkulation i Arktiska oceanen

Dnr
171/20
Projektledare
Johan Nilsson
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Nära realtidsövervakning av granbarkborreangrepp genom integration av satellitbaserad fjärranalys, GIS och modellering

Dnr
2020-00173
Projektledare
Per-Ola Olsson
Institution
Lund Universitet
Projektnamn

XL-Calibur

Dnr
2020-00201
Projektledare
Mark Pearce
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Studie av mellanatmosfärisk kemi och fysik med Odins mätningar

Dnr
2020-00178
Projektledare
Kristell Pérot
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Övre atmosfären och polarsken vid en isjätte: Analys av Lyman-alfa observationer vid Uranus

Dnr
2020-00187
Projektledare
Roth Lorenz
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Studier av stoftplasma: grundläggande egenskaper och växelverkan med rymdfarkost

Dnr
2020-00195
Projektledare
Oleg Shebanits
Institution
Institutet för Rymdfysik, IRF
Projektnamn

Upphettning av solvinden med kinetiska plasmaprocesser

Dnr
2020-00192
Projektledare
Emiliya, Yordanova
Institution
Institutet för Rymdfysik, IRF