Call 2019-S: Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt

Projektnamn

BepiColombo/Mefisto

Dnr
72/19
Projektledare
Tomas Karlsson
Institution
Kungliga tekniska högskolan
Dnr
317/19
Projektledare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för rymdfysik
Dnr
72/19
Totalt beviljat bidrag
202 kkr
Dnr
317/19
Totalt beviljat bidrag
273 kkr
Projektnamn

Plato/filters

Dnr
71/19
Projektledare
Alexis Brandeker
Institution
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
1 529 kkr
Projektnamn

Juice/PEP

Dnr
74/19
Projektledare
Stanislav Barabash
Institution
Institutet för rymdfysik
Totalt beviljat bidrag
10 499 kkr