Call 2019-P: Fortsättning på påbörjat stöd till tjänster

Projektnamn

Exoplaneter från rymden - CHEOPS och PLATO, ESA's nästa två rymdteleskop (förlängning av projekt)

Dnr
65/19
Projektledare
Carina Persson
Institution
Chalmers
Totalt beviljade bidrag
4 554 kkr
Typ av bidrag
Senior researcher, 3+3 years