Smiles-2/Thz hardware

Svenskt deltagande i det Japanska SMILES-2 projektet

Japanska forskare vill skicka upp en ny satellit med namnet SMILES-2. Detta bygger på tidigare erfarenhet med SMILES instrumentet som flög på den internationella rymdstationen ISS. SMILES och SMILES-2 använder sig av superledande detektorer som endast fungerar vid väldig låga temperaturer kring 4 K eller -269 Celsius. SMILES demonstrerade att ett mekanisk kylmaskin kunde fungera i rymden och gav värdefulla mättningar av ozon och relaterade föreningar under en sexmånaders period. Den nya satelliten kommer att ha utökad frekvenstäckning som tillåter att man även mäter fördelningen av atomärt syre i de yttersta delarna av atmosfären mellan 100-160 km höjd. Atomärt syre bildas när vanlig syrgas sönderdelas av den starka ultravioletta strålningen från solen vid dessa höjd. Det är väldigt reaktiv och dess kemiska reaktioner bestämmer energi balansen I området. Dess fördelning har tidigare bara mätts på indirekta sätt och en direkt mättning som detta skulle vara mycket värdefullt för att reda ut många osäkerheter I vår förståelse av regionen. Totallt sett kommer SMILES-2 att ge en 4D bild av atmosfärens sammansättning och vindar från 15-160 km.
Detta projekt syftar till att ge ett svensk bidrag till projekt med delar av instrumentet som vi har speciell expertis om i Sverige. Dessa delar kommer från framgångsrika utvecklingsprojekt som drivits mellan Chalmers och Omnisys Instruments AB.

Dnr
77/19
Projektledare
Donal Murtagh
Institution
Chalmers
2020
72 kkr
2021
73 kkr
Totalt beviljat bidrag
145 kkr