MMS/SDP

Data Calibration, Processing and Operations for MMS/SDP

En stor del av det synliga universum består av plasma, alltså en gas där var och en av partiklarna är elektriskt laddade. Exempel är jordens omgivning (över några hundra km höjd), stora delar av solen och stjärnorna samt materia mellan stjärnorna. Från solens yta blåser en vind med plasma och magnetfält, solvinden. Jorden har ett magnetfält som sträcker sig ut i rymden och som träffas av solvinden. Magnetfältet skapar en bubbla med låg plasmatäthet runt jorden, magnetosfären.


En viktig process i tunna strömskikt kallas ”magnetisk omkoppling” (på engelska ”magnetic reconnection”). Processen är viktig för att solvinden ska tränga in i jordens magnetosfär och orsaka bland annat norrsken. Liknande processer finns kring andra planeter och runt stjärnor och galaxer.
Vi använder nu observationer med de fyra NASA MMS-satelliterna som formationsflyger i jordens magnetosfär. På varje satellit finns instrument för att mäta elektriska och magnetiska fält, samt laddade partiklar. MMS är speciellt inriktat på magnetisk omkoppling.

* beviljat bidrag är baserat på en ansökan, kontrakterad i två delar för KTH (dnr 1/20) och IRF (dnr 82/19).

Dnr
82/19
Projektledare
Yuri Khotyaintsev
Institution
Institutet för rymdfysik
Dnr
1/20
Projektledare
Per-Arne Lindqvist
Institution
Kungliga tekniska högskolan
Dnr
82/19
2020
877 kkr
2021
922 kkr
2022
885 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 684 kkr
Dnr
1/20
2020
614 kkr
2021
413 kkr
2022
693 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 720 kkr