Juice/RPWI

På väg till Jupiter's isiga månar – under ytan!

Europa samlar krafterna och bygger en stor rymdfarkost som skall skjutas upp år 2022, och sedan färdas under 8 år till Jupiter och dess isiga månar. Det är speciellt de tre största isiga månarna Europa, Ganymedes och Callisto som hägrar. Under dessa månars isytor kan det finnas oceaner av vatten. Forskarna tror att dessa hav är salta och därmed elektriskt ledande. Jupiters roterande magnetiska fält inducerar strömmar i dessa hav som i sin tur genererar elektromagnetiska fält som är detekterbara med instrumenten på rymdfarkosten, som kallas "Jupiter Icy Moons Explorer" (JUICE). Den kommer fram år 2030, och ombord finns flera instrumentpaket, varav två leds från Sverige! Ett av dessa instrumentpaket, "Radio & Plasma Wave Investigation" (RPWI), skall just mäta fält-störningarna från oceanerna under ytan på de isiga månarna. RPWI-forskarna hoppas också kunna att mäta is-tjockleken på månarna med hjälp av Jupiters egen radiostrålning som tros tränga ned djupt i isen runt månarna. Vattenplymer som sprutar ut från sprickor hos månen Europa hör också till undersökningsområdena. Dessa ting och mycket mer får vi svar på år 2030 till 2035 då man skall lägga sig i bana kring planetsystemets största måne, Ganymedes. Nu bygger forskarna för fullt sina instrument, testar dom, modifierar, testar igen, för att till slut sättas på rymdfarkosten under 2020.

Dnr
84/19
Projektledare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för rymdfysik
2020
2 328 kkr
2021
1 744 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 072 kkr