Comet Interceptor - svenskt deltagande

Comet Interceptor är ett ESA-projekt som dels ska göra första förbiflygningen av en dynamiskt ny komet, dvs en komet som kommer in i solsystemets inre delar för första gången, dels göra de första flerpunktsmätningarna i en kometatmosfär. Det senare är av särskilt intresse för kometplasmafysik, hur kometatmosfären växelverkar med solvinden. Vi bidrar med ett joninstrument, ett instrument för energirika neutrala atomer samt ett Langmuirprobsinstrument. Dessa instrument är nödvändiga för att förstå dynamiken i en kometmagnetosfär och för att kunna upplösa finskalig struktur. Mätningarna med Langmuirproben ger oss även kunskap om stoftpartiklarna runt kometen. De energirika neutrala atomerna ger oss en unik möjlighet att skapa en global bild av kometens växelverkan med solvinden. Våra mätningar utgör en viktig komplettering av de mätningar som gjordes med Rosetta, för att se hur de strukturer vi kunde observera med Rosetta passar in i den storskaliga bilden av en kometmagnetosfär. Genom att ha med instrumenten på båda de europeiska farkosterna i projektet kommer vi att få flerpunktsmätningar, som blir ännu bättre genom att även en tredje (japansk) rymdsond gör liknande mätningar.

Dnr
260/19
Projektledare
Hans Nilsson
Institution
Institutet för rymdfysik
2020
240 kkr
2021
240 kkr
Totalt beviljat bidrag
480 kkr