BepiColombo/PWI/Mefisto

Elektriska strömmar sluts kring Merkurius

Den lilla planeten Merkurius befinner sig närmast solen. Den utsätts därför extra mycket av sol-stormar (explosioner på solen) och solvinden som flödar förbi Merkurius är extra stark här. Runt Merkurius finns ett magnetfält, precis som runt Jorden, som försöker putta bort solvinden och skydda Merkurius yta från solens energirika partiklar. I detta magnetfält, eller magnetosfär, finns också elektriskt laddad gas (ett plasma) som kan leda strömmar. Gasen kommer mestadels från Merkurius innandöme och i den energirika omgivningen joniseras (laddas) gasen. Det är mest syre, men även natrium och kalium har påträffats. Solvindens flöde kring Merkurius kan generera starka elektriska fält och strömmar i den laddade gasen i rymden kring den lilla planeten, kanske via så kallade elektromagnetiska Alfvénvågor i gränsskiktet mellan solvinden och magnetosfären. Strömkretsen måste dessutom slutas, kanske i flytande metaller vid ytan. Hur och var exakt sker det?

MEFISTO heter ett svenskbyggt instrument ombord på en av de två rymdfarkosterna i ett japanskt-europeiskt samarbetsprojekt som heter BepiColombo, som skjöts upp år 2018 och kommer fram år 2025 till Merkurius. Väl där ska just de elektriska fälten mätas, och därmed kan de elektriska strömmarna uppskattas. Vi får alltså svaren när vi kommer fram, 2025.

* beviljat bidrag är baserat på en ansökan, kontrakterad i två delar för KTH (dnr 2/20) och IRF (dnr 83/19).

Dnr
83/19
Projektledare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för rymdfysik
Dnr
2/20
Projektledare
Tomas Karlsson
Institution
Kungliga tekniska högskolan
2020
21 kkr
2021
506 kkr
2022
517 kkr
2023
529 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 573 kkr
2020
380 kkr
2021
390 kkr
2022
398 kkr
2023
408 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 576 kkr