Call 2017-S: Rymdstyrelsens åtaganden till internationella rymdprojekt

Projektnamn

Satelliten Odin

Diarienummer
72/17
Projektledare
Kristell Pérot
Lärosäte
Chalmers Tekniska Högskola
Projektnamn

Astrofysikalisk rymdforskning med hjälp av Gaia

Diarienummer
64/17
Projektledare
David Hobbs
Lärosäte
Lund universitet
Total
5 593 kkr